«НАМ, УЧЁНЫМ, ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ПОДЫСКИВАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ...»: ГРАФИКА А. БАЙТУРСЫНОВА И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

Tilalem.kz

Tilalem.kz

03 қараша, 2022

А.В. Андронов

Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының биылғы жылы жарық көрген "Ахмет Байтұрынұлы және қазақ тілтанымының болашақ бағдары" халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдарынан алынды.
Баға беріңіз