Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

66. АСТАНА ЭКСПО-2017 _(2)
ASTANA EXPO-2017
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Сіз ЭКСПО жайлы не білесіз? What do you know about EXPO? [уат] [ду] [ю] [ноу] [эбаут] [экспо]? Тыңдау
2 ЭКСПО көрмесі 1987 жылдан бастап ұйымдастырыла бастаған. EXPO exhibition was organized/held first in 1987.

[экспо] [экзибишн] [уоз] [органайзед] / [хелд] [фиёст] [ин] [найнти] [ейти] [севен].

Тыңдау
3 - Бұл халықаралық көрменің 167 жылдық тарихы бар. -This international exhibition has 167 -year history. - [зис] [интернэйшенл] [экзибишн] [хэз] [уан] [хандред] [сиксти] [севен] [йэр] [хистори]. Тыңдау
4 -ЭКСПО-ның арқасында көптеген дүниелер әлемге -танымал болған. Many things became famous/well-known all over the world due to EXPO exhibitions. 

[мэни] [сингс] [бикэйм] [фэмоус]/[уел] [ноун] [ол] [овер] [зе] [уорлд] [дю] [ту] [экспо] [экзибишн].

Тыңдау
5 -Лифт -Elevator - [элевейтор] Тыңдау
6 -Француз виносы -French wine - [фрэнч уайн] Тыңдау
7 -Саксафон -Saxophone - [саксофон] Тыңдау
8 -Темірбетон -Reinforced concrete - [рэйнфорсед] [конкрит] Тыңдау
9 -Бостандық статуясы -The statue of Liberty - [зе] [стэтью] [оф] [либерти] Тыңдау
10 -Фонограф -Phonograph - [фоногрэф] Тыңдау
11 -Эйфель мұнарасы -Eiffel tower - [эйфел тауэ] Тыңдау
12 -Шолу доңғалағы  -Ferris wheel - [феррис уил] Тыңдау
13 -Зиппер -Zipper - [зиппер] Тыңдау
14 -Пиво мараппат -Beer awards - [биэ] [эуордс] Тыңдау
15 -Крекер печеньесі -Cracker cookies - [крэкер] [куки:из] Тыңдау
16 -Кинофильмдер -Movies - [муви:з] Тыңдау
17 -Теледидар  -Television - [тэлевижн] Тыңдау
18 -Вафли балмұздағы -Wafer ice-cream - [уэйфэ] [айс]-[крим] Тыңдау
19 -Атомиум -Atomium - [этомиум] Тыңдау
20 -«Спейс Нидл» мұнарасы -Space Needle Tower - [спэйс] [нидл] [тауэ] Тыңдау
21 -Карамель -Caramel - [кэрамель] Тыңдау
22 -Кубик Рубик -Rubik ‘s cube - [рубик’с] [кюб] Тыңдау
23 ЭКСПО-ға Қазақстан қашан қатысқан еді? When did Kazakhstan organize/hold EXPO? [уен] [дид] [кэзэкстан] [органайз]/[холд] [экспо]? Тыңдау
24 - Қазақстан халықаралық көрмеге ең алғаш рет 1998 жылы Лиссабон қаласында қатысқан. -Kazakhstan participated in the international exhibition first in 1998 in Lisbon city.

- [кэзэкстан] [партисипэйтед] [ин] [зе] [интернэйшенл] [экзибишен] [фиёрст] [ин] [найнтин] [найнти] [ейд] [ин] [лизбон] [сити].

Тыңдау
25 - Қазақстан ЭКСПО көрмесін өткізуші 17-мемлекет. -Kazakhstan is the 17th state/country that holds/organizes EXPO.

- [кэзэкстан] [из] [зе] [севентинз] [стэйт]/[кантри] [зэт] [холдс]/[органайзес [экспо].

Тыңдау
26 - Қазақстанда ЭКСПО-ның 64-көрмесі ұйымдастырылуда. -Kazakhstan organizes 64 exhibitions of EXPO.

- [кэзэкстан] [органайзес] [сиксти] [фо] [экзибишнс] [оф] [экспо].

Тыңдау
27 - Қазақстан 4 рет ЭКСПО Бүкіләлемдік әмбебап көрмесінде өз павильонын орнатқан. -Kazakhstan has settled its own pavilion 4 times in the universal EXPO exhibition. - [кэзэкстан] [хэз] [сетелд] [итс] [оун] [пэвильон] [фо] [таймс] [ин] [зе] [юнивёрсал] [экспо] [экзибишн]. Тыңдау
28 ЭКСПО-2017 көрмесіне қанша мемлекет қатысады? How many countries do participate in EXPO-2017? [хау] [мэни] [кантрис] [ду] [партисипейт] [ин] [экспо] [ту] [саузенд] [севентин]? Тыңдау
29 Көрмеге әлемнің 100-ден астам мемлекеті қатысады. In the exhibition more than 100 governments take part. More than 100 countries participate/take part in the exhibition.  [ин] [зе] [экзибишн] [мор] [зэн] [уанхандред [гавермэнтс] [тэйк] [парт] [мо] [зэн] [уанхандред] [кантрис] [партисипейт]/[тэйк] [парт] [ин] [зе] [экзибишн] Тыңдау
30 Бүгін нешесі? What day is it today? [уат] [дэй] [из] [ит] [тудэй]? Тыңдау
31 Бүгін 11 шілде. Today, it is the 11th of July. [тудэй], [ит] [из] [зе] [елевэнс] [оф] [джулай]. Тыңдау
32 Астанадағы ЭКСПО-2017 қанша уақыт болады? How long will EXPO-2017 last in Astana? [хау] [лонг] [уил] [экспо] [тусаузенд] [севентин] [ласт] [ин] [эстана]? Тыңдау
33  ЭКСПО-2017 көрмесі 2017 жылдың 10 маусымынан 10 қыркүйегіне дейін жалғасады. EXPO-2017 exhibition will last from the 10th of July 2017 till the 10th of September. [экспо] [ту] [саузенд] [севентин] [экзибишн] [уил] [лэст] [фром] [зе] [тенз] [оф] [джун] [ту] [саузенд] [тил] [зе] [тенз] [оф] [септембэ]. Тыңдау
34 Көрме қанша уақытқа созылады? How long will the exhibition last? [хау] [лонг] [уил] [зе] [экзибишн] [ласт]? Тыңдау
35 Көрме үш айға созылады. Exhibition will last for 3 months. [экзибишн] [уил] [лэст] [фо] [сри] [монз]. Тыңдау
36 ЭКСПО-2017 көрмесінің тақырыбы қандай? What is the theme of  EXPO-2017 exhibition? [уат] [из] [зе] [сим] [оф] [экспо] [ту] [саузенд] [севентин] [экибишн] Тыңдау
37 ЭКСПО 2017 көрмесінің тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп аталады.  The theme of EXPO 2017 exhibition is “energy of the future” [зе] [сим] [оф] [экспо] [ту] [саузенд] [севентин] [экибишн] [из] [энерджи] [оф] [зе] [фючэ] Тыңдау
38 Ол нені білдіреді? What does it mean? [уат] [даз] [ит] [мин]? Тыңдау
39 ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы энергия көздері мен «жасыл» экономика мәселесіне арналады. EXPO 2017 exhibition is dedicated to alternative energy sources. [экспо] [ту] [саузенд] [севентин] [экзибишн] [из] [дэдикейтед] [ту] [алтернэтив] [энэрджи] [соурсес]. Тыңдау
40 - Көрме табиғатқа зиянды емес энергия көздерін қолдануға үндейді.  -Exhibition invites us to use only the energy that is not harmful to the nature/ Exhibition invites people to use the nature-friendly energy. - [экзибишн] [инвайтс] [ас] [ту] [юз] [онли] [зе] [энэрджи] [зэт] [из] [нот] [хармфул] [ту] [зе] [нэйчэ]/[экзибишн] [инвайтс] [пипл] [ту] [юз] [зе] [нэйчэ]-[фрэндли] [энэрджи]. Тыңдау
41 - Мәселен, Қазақстан сағатына 1 трлн. кв табиғи энергияны өндіре алады. -For example, Kazakhstan can produce 1trillion kilowatts of energy. - [фор] [экзампл], [кэзэкстан] [кэн] [продюс] [уан] [триллион] [килоуатс] [оф] [энэрджи]. Тыңдау
42 Қазақстандағы көрменің логотипі қандай? What is the logo of the exhibition in Kazakhstan?/What is the logo of the exhibition in Kazakhstan like? [уат] [из] [зэ] [лого] [оф] [зе] [экзибишн] [ин] [кэзэкстан]?/[уат] [из] [зе] [лого] [оф] [зе] [экзибишн] [ин] [кэзэкстан] [лайк]? Тыңдау
43 Көрменің логотипі «Жел энергиясы» деп аталады.  The exhibition’s logo is named/called “wind energy” [экзибишн] [лого] [из] [нэймед]/[коллед] [уайнд энэрджи Тыңдау
44 Ол нені білдіреді? What does it mean? [уат] [даз] [ит] [мин] Тыңдау
45 Логотипте жел, күн және жердің магниттік өрісі энергиялары нышандалған.  In logo you can see wind, the sun and the magnetic field of the earth. [ин] [лого] [ю] [кэн] [си] [уайнд] [зе] [сан] [энд] [зе] [магнетик] [филд] [оф] [зе] [уёрз]. Тыңдау
46 Көрме қалашығы қаланың қай бөлігінде орналасқан? In which part of the city is the exhibition  located? [ин] [уич] [парт] [оф] [зе] [сити] [из] [зе] [экзибишн] [локейтед]? Тыңдау
47 Ол қаланың оңтүстік жағында орналасқан. It is located in the south of the city. [ит] [из] [локейтед] [ин] [зе] [саус] [оф] [зе] [сити]. Тыңдау
48 ЭКСПО қалашығы қай көшеде орналасқан? What street is EXPO town located in? [уат стрит из экспо таун локейтед ин]? Тыңдау
49 - Ол Орынбор мен Тұрар Рысқұлов, Қабанбай батыр мен Хусейн Бен Талл көшелерінің аралығында орналасқан.  - It ranges from Orynbor and Turar Ryskulov streets to Kabanbai batyr and Husein Ben Talal streets. [ит] [рейнджес] [фром] [орынбор] [энд] [турар] [рыскулов] [стритс] [ту] [кабанбай] [батыр] [энд] [хусейн] [бен] [тол] [стритс]. Тыңдау
50 Картадан көрсетіп жібермейсіз бе? Can you show it to me on the map? [кэн] [ю] [шоу] [ит] [ми] [он] [зе] [мэп]? Тыңдау
51 Әрине. Of course! For sure! [оф] [корс] [фо] [шюр]! Тыңдау
52 ЭКСПО қалашығына қалай баруға болады? How can I get to the EXPO town? [хау] [кэн] [ай] [гет] [ту] [зе] [экспо] таун]? Тыңдау
53 Қалашыққа ... нөмірлі автобуспен барсаңыз болады. You can get by bus number …

[ю] [кэн] [гет] [бай] [баз] [намбер]…

Тыңдау
54 - Таксимен барсаңыз болады. - You can get by taxi

- [ю] [кэн гет] [бай] [тэкси]

Тыңдау
55 - Экспресс-маршрутпен барсаңыз болады.  -You can get by express transport - [ю] [кэн] [гет] [бай] [экспрес] [трэнспорт] Тыңдау
56 Көрмеге кіру билетінің бағасы қанша? How much are the entrance tickets to the exhibition?/How much do the entrance tickets cost? [хау] [мач] [а] [зе] [ентрэнс] [тикетс] [ту] [зе] [экзибишн]?/[хау] [мач] [ду] [зе] [ентрэнс] [тикетс] [кост]? Тыңдау
57 Билеттің бағасы 1000 теңге тұрады. Tickets cost 1000 tenges. [тикетс] [кост] [уансаузенд] [тенгес]. Тыңдау
58 ... 500 теңге... …500 tenges… … [файвхандред] [тенгес]… Тыңдау
59 ... 1500 теңге... …1500 tenges… … [уансаузенд] [файвхандред] [тенгес]… Тыңдау
60 ... 2000 теңге... …2000 tenges… … [тусаузенд] [тенгес]… Тыңдау
61 Қазақстан ұлттық павильоны қайда орналасқан? Where is Kazakhstan’s national pavilion located? [уэр] [из] [кэзэкстан’с] [нэйшенл] [пэвильон] [локейтед]? Тыңдау
62 Ол көрме кешенінің орталығындағы үлкен сфераның ішінде орналасқан. It is located inside the big sphere that is right in centre of the exhibition complex. [ит] [из] [локейтэд] [инсайд] [зе] [биг] [сфир] [зэт] [из] [райд] [ин] [сентр] [оф] [зе] [экзибишн] [комплэкс]. Тыңдау
63 - Ол сфера киіз үйге ұқсайды. -The sphere looks like a yurt. - [зе] [сфир] [лукс] [лайк] [э] [юрт]. Тыңдау
64 - Киіз үй – қазақ халқының ұлттық баспанасы. -Yurt is the Kazakh national shelter. - [юрт] [из] [зе] [кэзах] [нэйшенал] [шелтер]. Тыңдау
65 - Бұл – Қазақстан елінің павильоны. -This is the pavilion of the country of Kazakhstan. - [зис] [из] [зе] [пэвильон] [оф] [зе] [кантри] [оф] [кэзэкстан]. Тыңдау
66 Түркия павильоны қай жерде? Where is Turkish pavilion? [уэр] [из] [туркиш] [пэвильон]? Тыңдау
67 -   Ресей павильоны... - Russian pavilion - [рашен] [пэвильон] Тыңдау
68 -   Қытай павильоны... -Chinese pavilion - [чайниз] [пэвильон] Тыңдау
69 -   Ұлыбритания павильоны... - Great Britain’s/British pavilion - [грэйт] [бритэн’c]/[бритиш] [пэвильон] Тыңдау
70 -   Испания павильоны... -Spanish pavilion - [спэниш] [пэвильон] Тыңдау
71 -   АҚШ павильоны... - the American pavilion - [зе] [амэрикан] [пэвильон] Тыңдау
72 -   Канада павильоны... -Canada pavilion - [канада] [пэвильон] Тыңдау
73 -   Жапония павильоны... -Japanese pavilion - [джапаниз] [пэвильон] Тыңдау
74 -   Германия павильоны... -German pavilion - [джёрман] [пэвильон Тыңдау
75 -   Франция павильоны... -French pavilion - [фрэнч] [пэвильон] Тыңдау
76 -   Жаңа Зеландия павильоны... -New Zealand pavilion - [нью] [зилэнд] [пэвильон] Тыңдау
77 -   Сауд Арабиясы павильоны... -Saudi Arabic pavilion - [сауд] [арабик] [пэвильон] Тыңдау
78 -   Австралия павильоны... -Australian pavilion - [остралиан] [пэвильон] Тыңдау
79 -   Австрия павильоны... -Austrian pavilion - [остриан] [пэвильон] Тыңдау
80 -   Финляндия павильоны... -Finnish pavilion - [финниш] [пэвильон] Тыңдау
81 -   Оңтүстік Корея павильоны... -South Korean pavilion - [саус кориан] [пэвильон] Тыңдау
82 Сингапур павильоны... -Singaporean pavilion - [сингапуриэн] [пэвильон] Тыңдау
83 Қазақстан павильонында қандай заттар бар? What kind of things can you find in the Pavilion of Kazakhstan? [уат] [кайнд] [оф] [сингз] [кэн] [ю] [файнд] [ин] [зе] [пэвильон] [оф] [кэзэкстан] Тыңдау
84 Бұл павильонда қымыз, қазы, текемет тәрізді қазақтың ұлттық заттары бар. In this pavilion you can find national things like kymyz, kazy, tekemet [ин] [зис] [пэвильон] [ю] [кэн] [файнд] [нэйшенл] [сингз] [лайк] [кымыз], [казы], [текемет] Тыңдау
85 - Қымыз – қазақ халқының ұлттық сусыны. Ол – жылқының сүті.  -Kymyz is a Kazakh national drink. It is the milk of horse. - [кымыз] [из] [э] [кэзах] [нэйшенл] [дринк]. [ит] [из] [зе] [милк] [оф] [хорс]. Тыңдау
86 - Қазы – қазақ халқының ұлттық тағамы. -Kazy is a Kazakh national food. - [казы] [из] [э] [кэзах] [нэйшенл] [фуд]. Тыңдау
87 - Қазақстан – алманың отаны. -Kazakhstan is homeland of apple. - [кэзэкстан] [из] [хоумлэнд] [оф] [эпл]. Тыңдау
88 Астана қаласының қандай көрікті жерлері бар? What are the beautiful places in Astana? [уат] [а] [зе] [бютифул] [плэйсес] [ин] [эстана]  Тыңдау
89 Қаланың Бәйтерек, Астана Опера театры, Астана Арена, Ханшатыр тәрізді көрікті жерлері бар. There are places like Baiterek, Astana Opera theatre, Astana Arena, and Hanshatyr. [зэ(р)] [а] [плэйсес] [лайк] [бэйтерек], [эстана] [оупера:] [сиэтэ], [эстана] [арэна], [энд] [ханшатр] Тыңдау
90 Сіз Астананың қай көрікті жеріне барғыңыз келеді? What kind of a beautiful place do you want to go in Astana? [уат] [кайнд] [оф] [э] [бютифул] [плэйс] [ду] [ю] [уонт] [ту] [гоу] [ин] [эстана] Тыңдау
91 Мен Бәйтерекке, Ханшатырға барғым келеді. I want to go to Baiterek and to Hanshatyr. [ай] [уонт] [ту] [гоу] [бэйтерек] [энд:] [ту] [ханшатыр] Тыңдау
92 - Бұл – Бәйтерек. - This is Baiterek. - [зис] [из] [бэйтерек] Тыңдау
93 - Бұл – Ханшатыр. Бұл әлемдегі ең үздік экоғимараттардың бірі. - This is Hanshatyr. This is one of the most beautiful buildings in the world. - [зис] [из] [ханшатр]. [зис] [из] [уан] [оф] [зе] [мост] [бютифул] [билдингс] [ин] [зе] [уорлд]. Тыңдау
94 - Бұл – «Сарыарқа» велотрегі. - This is Saryarka cycle track. - [зис] [из] [сарарка] [сайкл] [трэк] Тыңдау
95 - Бұл – «Астана Арена» стадионы. -This is the Astana Arena stadium  - [зис] [из] [зе] [эстана] [арэна] [стэдиум] Тыңдау
96 - Бұл – «Астана Опера» опера және балет театры. - This is the theatre of opera and ballet called Astana Opera - [зис] [из] [зе] [сиэте] [оф] [опера] [энд] [бэллет] [колед] [эстана] [опера] Тыңдау
97 - Бұл – Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы. - This is the National museum of the Republic of Kazakhstan - [зис] [из] [зе] [нэйшенал] [мюзиум] [оф] [зе] [рэпаблик] [оф] [кэзэкстан] Тыңдау
98 - Бұл –Тәуелсіздік сарайы. - This is the palace of Independence - [Зис] [из] [зэ] [пэлас] [оф] [индепендэнс] Тыңдау
99 Қазақстанның қандай көрікті жерлері бар? What kind of eye-catching places do you have in Kazakhstan? [уат кайнд] [оф] [ай] [кэтчинг] [плэйсес] [ду] [ю] [хав] [ин] [кэзэкстан] Тыңдау
100 Қазақстанда Байқоңыр, Бурабай, Қатонқарағай, Шарын шатқалы, Жоңғар қақпасы мекендері бар. There are places like Baikonyr, Burabai, Katonkaragai, Charyn canyon, and Zhongar gates. [зер] [ар] [плэйсес] [лайк] [байконыр] [бурабай] [катонкарагай] [шарын] [кэньон] [энд:] [жонгар] [гэйтс] Тыңдау
101 Қазақстанның қандай аймағына барғыңыз келеді? Where do you want to go in Kazakhstan? [уер] [ду] [ю] [уонт] [ту] [гоу] [ин] [кэзэкстан] Тыңдау
102 Мен Алматы қаласына барғым келеді!  I want to go to Almaty!  [ай] [уонт] [ту] [гоу] [ту] [алмати] Тыңдау
103 Мен Бурабай демалыс аймағына барғым келеді! I want to go to Burabai recreation area! [ай] [уонт] [ту] [гоу] [ту] [бурабай] [рекриэйшн] [эриа] Тыңдау
104 Астана - тамаша қала екен. Есімде мәңгі қалады. Astana is an amazing city. I will remember it forever. [астана] [из] [эн] [эмейзинг] [сити] [ай] [уил] [ремембе] [ит] [форевэ] Тыңдау
105 Жолыңыз болсын! Have a good trip! [хэв] [э] [гуд] [трип] Тыңдау