Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

57. ТІЛЕК АЙТУ
TOASTS
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 ТІЛЕК АЙТУ TOASTS   Тыңдау
2 Денсаулығыңыз мықты болсын!  Here is to you!   [хиэ:] [ис] [ту] [ю:]! Тыңдау
3 Денсаулығыңыз зор болсын! To your health!  [ту] [ё:] [хэлс]! Тыңдау
4 Достығымыз арта берсін!    To friendship!   [ту] [фрэндшип]! Тыңдау
5 Әріптестер аман болсын!    To co-operation!  [ту] [коуопэрэйшн]! Тыңдау
6 Аман-сау болыңыз!  Cheerio!  [чиэрио]! Тыңдау
7 Амандық-саулық тілеймін!    Cheers! [чиэс]! Тыңдау
8 Мен сіздің денсаулығыңыз мықты әрі аман болуыңызға шын жүректен тілектеспін.   I should like to propose a toast to your well-being and very good health! [ай] [шюд] [лайк] [ту] [пропоуз] [э] [тоуст] [ту]  [ё:]  [уелби:инг] [энд] [вэри] [гуд] [хэлс]!  Тыңдау
9 Сізге ұзақ өмір және осы өмірдегі барлық жақсылықтарды тілеймін!  I wish you a long life and every success! [ай] [уиш] [ю] [э] [лонг] [лайф] [энд] [эври] [саксэс]! Тыңдау