Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

53. Азық-түлік дүкені
Grocery store
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Азық-түлік дүкені Grocery store   Тыңдау
2 Маған ... беріңізші.  May I have a ….  [мэй ай хэв э … Тыңдау
3 - тоқаш Bun - [бан] Тыңдау
4 - шарап Wine - [уайн] Тыңдау
5 - газдалған сусын Soda  - [соуда] Тыңдау
6 Маған ... өлшеп беріңізші.  Would you please weigh ... for me.  вуд ю пли:з уэй ... фо: ми]. Тыңдау
7 - ананас -a pineapple(s)

-п'айнэпл]

Тыңдау
8

- қауын

-a banana(s)

-бан'эна ]

Тыңдау
9 - банан -a watermelon(s)

-у'отэмелон]

Тыңдау
10 - картоп - a potato(es) - пот'эйтоу] Тыңдау