Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

48. Аяқкиім
Shoes
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Аяқкиім Shoes   Тыңдау
2

Маған ... керек.

I want...

ай уонт

Тыңдау
3 - туфли - shoes

шу:з

Тыңдау
4 - бәтеңке - women's high boots

вумэнс хай бутс

Тыңдау
5 - әйелдер етігі - boots

бутс

Тыңдау
6 - шәрке - slippers. слипэз Тыңдау
7 өкшесі аласа / аласа өкшелі  with low heels / low -heeled  уиз лоу хилз/лоу хилд Тыңдау
8 өкшесі биік / биік өкшелі   with high heels / high-heeled уиз хай хилз/хай хилд Тыңдау
9 тұмсығы ашық  with open toes уиз оупэн тоуз  Тыңдау
10 Туфли өте ыңғайлы.  The shoes are comfortable. шу:з фи:л камфытыбл Тыңдау
11 Менің өлшемім ...  I wear size... ай уеэ сайз.. Тыңдау
12 Мына туфли аяғымды қатты қысады.  These shoes are tight. зэс шу:з а: тайт  Тыңдау
13 Басқасын беріңізші.  Will you give me the other pair? уил ю: ги:в ми: эназэ пэйэ Тыңдау
14 Үлкен (кішкене) өлшемін беріңізші.  Please give me a larger (smaller) size. пли:з ги:в ми: э ладжэ (смолэ) сайз Тыңдау
15 Осы өлшем келеді.  This size fits well. зис сайз фитс уэл Тыңдау