Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

42. Тіс дәрігерінде
At the dentist's
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Тіс дәрігерінде At the dentist's   Тыңдау
2 Аузыңызды ашыңыз.  Open your mouth  оупэн ё маус Тыңдау
3 Менің тісім ауырып тұр.  I have a toothache (on the right, left).  ай хэв э тусэйк (он зэ райт; он зэ лефт) Тыңдау
4 Тәтті жегенде тісім ауырады.  My teeth hurt when I eat sweet things. май тис хё:т уэн ай ит суит сингз Тыңдау
5 Менің пломбам түсіп қалды.  My tooth filling fell out.  май тус филинг фел аут Тыңдау
6 Маған пломба салу қажет.  I need a filling. ай ни:д фи:линг Тыңдау
7 Тісіме пломба салып беріңізші.    I would like to have a tooth filled. ай вуд лайк ту хэв э тус  филт Тыңдау
8 Менің тісімнің кішкентай бір бөлігі сынып түсіп қалды.  A piece of my tooth broke off. э пи:с ов май тус броук оф Тыңдау
9 Менің тісім сынып қалған сияқты.  I think I have a broken tooth. ай синк ай хэв э броукэн тус Тыңдау
10 Қауіпті ештеңе жоқ деген үміттемін.  I hope it is not serious. ай хоуп ит ис нот сиэриэс Тыңдау
11 Сізде тісжегі бар.  You have a tooth cavity. / caries ю хэв э тус кевити /кари:з Тыңдау
12 Бұл сүт тіс. It is a milk tooth. итс э милк тус Тыңдау
13 Сізге пломба салу қажет. You need a tooth filling. ю нид э тус филинг Тыңдау
14 Сізге түбір (азу) тіс каналдарын жөндеген жөн.  You need a root canal treatment. ю нид э рут кэнэл три:тмэнт Тыңдау
15 Сізге тіс қаптамасын салдыру қажет.  You need a tooth crown / a cap. ю нид э тус краун / э кэп Тыңдау
16 Жұлу керек пе?  Is it necessary to pull it out? из ит нэсисэри ту пу:л ит аут  Тыңдау
17 Сіз тісіңізді жұлдырасыз ба?  Will you pull the tooth? уил ю: пул зэ тус Тыңдау
18 Сіз анестезия саласыз ба?  Will you numb the tooth? уил ю: нам зэ тус  Тыңдау
19 Менің қызылиегім қанап тұр. I have bleeding gums. ай хэв бли:динг гамс  Тыңдау
20 ... салдыруым қажет. I must have... ай маст хэв ... Тыңдау
21 -Тіс қаптамасын - my tooth crowned май тус краунид Тыңдау
22 -Тістерге арналған қалып - bridges бридж  Тыңдау
23 -Жасанды тістер - dentures. дэнчэс Тыңдау
24 Аузыңызды шайыңыз. Rinse your mouth.  ринс ё: маус Тыңдау
25 Түкіріңіз.  Spit it out. спит ит аут Тыңдау
26 Тіс щеткаңызды жиі-жиі ауыстырып тұрыңыз.  Change your toothbrush more often.  чэйндж ё: тусбраш мо: офн Тыңдау