Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

33. Шағымдар
Complaints
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Шағымдар Complaints    Тыңдау
2 Менің жүгім жеткен жоқ.  My luggage hasn’t arrived. [май лагидж хэзнт э’райвд  Тыңдау
3 Міне менің жүк түбіртегім.  Here is my claim tag. [хиэр из май клэйм тэг  Тыңдау
4 Тіркеу кезінде маған жүк түбіртегі берілген жоқ.   I didn't receive the claim tag when I checked in. [ай диднт рэси:в зэ клэйм тэг уэн ай [чэкт ин  Тыңдау
5 Менің жүгім бүлінген және бірнеше заттарым орнында жоқ. My baggage is broken, and some things are missing [май багидж из броукэн, энд сам [сингс а: мисинг  Тыңдау
6 Мен өзімді нашар сезініп тұрмын.  I feel sick.  [ай фи:л сик Тыңдау
7 Мен жол сандығымды таба алар емеспін.  I can't find my suitcase.   [ай кэнт файнд май сью:ткэйс Тыңдау