Қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ тілдеріндегі онлайн-тілашар бағдарламасы  
     
   

 

26. КЕДЕНДЕ
AT THE CUSTOMS
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 КЕДЕНДЕ AT THE CUSTOMS    Тыңдау
2 Кеден қай жерде?  Where is the customs?  [уэа(р)] [из] [зэ] [кастэмз]? Тыңдау
3 Кеденге қалай бара аламын?   Which way is to customs?   [уич] [уэй] [ту] [кастэмз]? Тыңдау
4 Паспорттық бақылау орны қайда?   Where is the passport control?   [уэа(р)] [из] [зэ] [па:спо:т] [кэнтроул]? Тыңдау
5 Мен Қазақстан азаматымын.  I'm a citizen of Kazakhstan. [айм] [э] [ситизн] [ов] [ка:за:һ’ста:н]. Тыңдау
6 Маған паспортыңызды көрсетіңізші.  Show me your passport, please.  [шёу] [ми] [ё:] [па:спо:т], [пли:з]. Тыңдау
7 Менің паспортым міне.  Here is my passport.   [хиэ(р)] [из] [май] [па:спо:т]. Тыңдау
8 Паспортыма штамп қойып беріңізші.  Would you, please, stamp my passport? [вуд] [ю:], [пли:з], [стэмп] [май] [па:спо:т]? Тыңдау
9 Сапарыңыздың мақсаты?   What is the purpose of your visit to this country? [уот] [из] [зэ] [пёпэс] [ов] [ё:] [визит] [ту] [зис] [кантри]? Тыңдау
10 Менің сапарымның мақсаты:   The purpose of my visit is ...   [зэ] [пэ:пэс] [ов] [май] [визит] [из] ... Тыңдау
11 - туризм  - tourism … - [туэризм] Тыңдау
12 - іскери  - business … - [бизнис] Тыңдау
13 - жеке бас  - personal  … - [пёснл] Тыңдау
14 Мен демалыстамын.  I am on vacation. [ай] [эм] [он] [вэкэйшн]. Тыңдау
15 Мен іссапардамын.  I am on a business trip. [ай] [эм] [он] [бизнис] [трип]. Тыңдау
16 Мен туысқандарыма келдім.  I’m visiting my relatives. [айм] [визитинг] [май] [релэтивз]. Тыңдау
17 Мен бұл жерде жолшыбай.  I am a stopover.  [айм] [каминг] [сру:]. Тыңдау
18 Міне, менің транзиттік визам.  Here is my transit pass. [хир] [из] [май] [трэнзит] [пэс]. Тыңдау
19 Бұл менің бірінші рет келуім.  This is my first visit. [зис] [из] [май] [фёст] [визит]. Тыңдау
20 Мен саяхатқа жалғыз шықтым.  I’m traveling alone [айм] [трэвэлинг] [э’лоун]. Тыңдау
21 Мен жанұяммен саяхаттап жүрмін.  I’m traveling with my family. [айм] [трэвэлинг] [уиз] [май] [фэмили]. Тыңдау
22 Сіз бұл жерде қанша уақыт болғыңыз келеді?  How long do you intend to stay?  [хау] [лонг] [ду] [ю] [интэнд] [ту] [стэй] Тыңдау
23 Бұл жерде қанша уақыт болмақшысыз? How long will you stay here? [хау] [лонг] [уил] [ю:] [стэй] [хиэ]? Тыңдау
24 Мен елде ... болмақшымын.    I am going to stay in the country for ... [ай] [эм] [гоуинг] [ту] [стэй] [ин] [зэ] [кантри] [фо:] ... Тыңдау
25 - бірнеше күн  - several days   - [сэвр(э)л] [дэйз] Тыңдау
26 - апта   - a week - [э уи:к] Тыңдау
27 - ай   - a month - [э манс] Тыңдау
28 Мен әлі білмеймін.  I don’t know yet. [ай] [донт] [ноу] [йет]. Тыңдау
29 Сіз қай жерде тоқтамақшысыз?  Where will you stay?   [уэа(р)] [вил] [ю] [стэй]? Тыңдау
30 Мен ... боламын. I'll stay at  ... [айл] [стэй] [эт] … Тыңдау
31 - қонақүйде - a hotel - [э] [хоутэл] Тыңдау
32 - туысқандарымдікінде. - my relatives   - [май] [рэлэтивз] Тыңдау
33 Өзіңізбен бірге қанша долларыңыз/еуроңыз бар? How many dollars/ euros do you have with you? [хау] [мэни] [долэз]/ [юэрэуз] [ду] [ю] [хэв] [уиз] [ю]? Тыңдау
34 Сізде шетелдік валюта бар ма?   Do you have any foreign money?  [ду] [ю] [хав] [эни] [форин] [мани]? Тыңдау
35 Сізде кедендік баж салығы салынуға тиіс заттар бар ма?  Have you any dutiable goods?  [хэв] [ю] [эни] [дью:тиэбл] [гудз]? Тыңдау
36 Декларациялауға жататын затыңыз бар ма?   Do you have anything to declare? [хэв] [ю] [энисинг] [ту] [диклеэ]? Тыңдау
37 Менің декларацияға жататын ештеңем жоқ.  I have nothing to declare. [ай] [хэв] [насинг] [ту] [диклеэ]. Тыңдау
38 Міне, мынау менің кедендік декларациям.   Here is my customs declaration.  [хир] [из] [май] [кастэмз] [дэклэрэйш(э)н]. Тыңдау
39 Маған кедендік декларация бланкісі керек.  I need a customs declaration form. [ай] [ни:д] [э] [кастэмз] [дэклэрэйш(э)н] [фо:м]. Тыңдау
40 Маған басқа бланк декларациясын беріңізші.  May I have another customs form? [мэй] [ай] [хэв] [эназэ] [кастэм] [фо:м]? Тыңдау
41 Маған мына бланкті толтыруға көмектесіңізші.  Please, help me to fill in this form. [пли:з] [хэлп] [ми:] [ту] [фил] [ин]  [зис] [фо:м]. Тыңдау
42 Бланкті қалай толтыру керектігін көрсетіңізші.  Please, show me how to fill in the form. [пли:з] [шёу] [ми:] [хау] [ту] [фил] [ин] [зе] [фо:м]. Тыңдау
43 Мен баж салығын төлеуім қажет пе?  Must I pay customs duty on it? [маст] [ай] [пэй] [э] [дьюти] [он] [ит]?  Тыңдау
44 Сіз бұл үшін баж салығын төлеуіңіз қажет.  You'll have to pay customs duty on this. [ю:л] [хэв] [ту] [пэй] [дьюти] [он] [зис]. Тыңдау
45 Баж салығын қандай көлемде төлеуім қажет?  How much customs duty must I pay?   [хау] [мач] [кастэмз] [дьюти] [маст] [ай] [пэй]? Тыңдау
46 Менде қиындықтар туындап тұр. Сіз маған көмектесе аласыз ба?  I am in trouble. Can you help me? / Could you help us? [ай] [эм] [ин] [тратбл]. [Кэн] [ю:] [хэлп] [ми:]?/[куд] [ю:] [хэлп] [ас]? Тыңдау
47 Мен өз жүгімді таба алмай тұрмын. I can't find my baggage. [ай] [кэнт] [файнд] [май] [бэгидж]. Тыңдау
48 Жүгімді қай жерден алсам болады?  Where can I get my baggage? [уэа] [кэн] [ай] [гет] [май] [бэгидж]?  Тыңдау
49 Міне, мынау менің жүк түбіртегім.  Here is my claim tag. [хиэр] [из] [май] [клэйм] [тэг]. Тыңдау
50 Жүк тасушыны қайдан табамын?  Where can I find a porter? [уэа] [кэн] [ай] [файнд] [э] [по:тэ]?  Тыңдау
51 Мына заттарды такси тұрағына апаруыңызды өтінемін.  Please take this baggage to the taxi rank. [пли:з] [тэйк] [зис] [бэгидж] [ту] [зэ] [тэкси] [стэнд]. Тыңдау
52 Жүкте нәзік, сынғыш заттар бар.  Жолда абай болуыңызды өтінемін. It's fragile. Please be careful carrying it. [итс] [фрэджайл]. [пли:з] [би:] [кеэфул] [кеэринг] [ит]. Тыңдау
53 Мына жүк арбашасын алсам болады ма?  May I use this baggage cart? [мэй] [ай] [ю:з] [зис] [бэгидж] [ка:т]. Тыңдау
54 Бұл менің қол жүгім.  This is my hand luggage.  [зис] [из] [май] [хэнд] [лагидж]. Тыңдау
55 Бұл досыма арналған сыйлық.  This is a gift for a friend. [зис] [из] [э] [гифт] [фор] [э] [фрэнд]. Тыңдау
56 Бұл менің жеке қолданысым үшін.  This is for my personal use. [зис] [из] [фо:] [май] [пёснл] [ю:з]. Тыңдау
57 Менде тек жеке өз қолданысыма арналған заттар бар.  I have things only for personal use. [ай] [оунли] [хэв] [а:тиклз] [фо:] [пёснл] [ю:з]. Тыңдау
58 Менде өзіммен бірге тек жеке бас заттарым ғана бар.   I have only personal belongings. [ай] [хэв] [оунли] [пёснл] [билонгингз]. Тыңдау
59 Мен өзіммен бірге тек біраз сыйлықтар алдым.   I have only some presents with me. [ай] [хэв] [оунли] [сам] [прэзэнтс] [уиз] [ми]. Тыңдау
60 Жол сандығыңызды тексеру үшін ашуыңызды өтінемін. Open your case for examination, please.  [оупэн] [ё:] [кэйс] [фо:] [игзэминэйшэн] [пли:з]. Тыңдау
61 Мынаны өзіммен бірге алып кірсем болады ма? May I bring this in? [мэй] [ай] [бринг] [зис] [ин]? Тыңдау
62 Мынаны ашуым қажет пе?  Must I open this? [маст] [ай] [оупэн] [зис]? Тыңдау
63 Бұл шамамен ... тұрады.  It costs about.... [ит] [костс] [э’баут]…  Тыңдау
64 Бажсыз дүкен.  Duty-free shop. [дюти]-[фри:] [шоп]. Тыңдау
65 Мына әуежайда бірдеме сатып алуға болады ма?  Can we do some shopping in this airport? [кэн] [уи:] [ду] [сам] [шопинг] [ин] [зис] [эйэпо:т]? Тыңдау
66 Мен осы жақтан сатып алған камерам үшін баж салығын төлеуім керек пе?  Do I have to pay duty on the camera I bought here? [ду] [ай] [хэв] [ту] [пэй] [дюти] [он] [зэ] [кэмэра] [ай бо:т] [хиэ]? Тыңдау
67 Чек сұрасам болады ма?  May I have a receipt? [мэй] [ай] [хэв] [ри:си:т]?  Тыңдау
68 Мен мына заттарды тәркілеуге мәжбүрмін.  I must confiscate these goods. [ай] [маст] [конфискэйт] [зиз] [гудз]. Тыңдау
69 Маған аудармашы керек.  I need an interpreter. [ай] [ни:д] [эн] [ин’тёпритэ]. Тыңдау
70 Менің құжаттарым жоғалып кетті.  My papers are missing. [май] [пэйпэз] [а:] [мисинг]. Тыңдау
71 Мен білген жоқпын.  I didn’t know. [ай] [диднт] [ноу]. Тыңдау
72 Мені күтіп алады.  I am being met. [ай] [эм] [би:инг] [мэт]. Тыңдау
73 Топ басшысын шақырып жіберіңізші.  Call my leader. [ко:л] [май] [ли:дэ].   Тыңдау
74 Менің жергілікті іскери серіктесімді шақырып жіберіңізші.  Call my local business partner. [ко:л] [май] [лоукэл] [бизнис] [патнэ:].  Тыңдау
75 Мына нөмір бойынша хабарласыңызшы.  Call this number. [фоун] [зис] [намбэ:]. Тыңдау
76 Маған құқықтық көмек қажет.  I need legal help. [ай] [ни:д] [ли:гл] [хэлп].  Тыңдау
77 Мен елшілікке телефон шалғым келеді.   I'd like to call the embassy. [айд] [лайк] [ту] [фоун] [ту] [зэ] [эмбэси]. Тыңдау
78 Мен сөмкемді жапсам болады ма?  May I close the bag? [мэй] [ай] [клоуз] [зэ] [бэг]? Тыңдау
79 Кете беруіме болады ма? May I go? [мэй] [ай] [гоу]? Тыңдау
80 Барлығы ойдағыдай. Сіздің өте беруіңізге болады. That's all right! You may pass on.  [зэтс] [ол] [райт]! [ю] [мэй] [па:с] [он]. Тыңдау
81 Рақмет.  Thanks. [Сэнкс]. Тыңдау