Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

66. ASTANA EXPO-2017 _(2)
АСТАНА ЭКСПО-2017
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 What do you know about EXPO? Сіз ЭКСПО жайлы не білесіз? [Siz] [EKSPO] [zhaily] [ne] [bilesiz]? Тыңдау
2 EXPO exhibition was organized/held first in 1987. ЭКСПО көрмесі 1987 жылдан бастап ұйымдастырыла бастаған. [EKSPO] [kormesi] [myn] [togyz] [zhuz] [seksen] [zhetinshi] [zhyldan] [bastap] [uiymdastyryla] [bastagan]. Тыңдау
3 -This international exhibition has 167 -year history. - Бұл халықаралық көрменің 167 жылдық тарихы бар. - [Bul] [halykaralyk] [kormenin] [zhuz] [alpys] [zheti] [zhyldyk] [tarihy] [bar]. Тыңдау
4 Many things became famous/well-known all over the world due to EXPO exhibitions.  -ЭКСПО-ның арқасында көптеген дүниелер әлемге танымал болған. [EKSPO-nyn] [arkasynda] [koptegen] [dunieler] [alemge] [tanymal] [bolgan]. Тыңдау
5 - Elevator - Лифт - [Lift] Тыңдау
6 - French wine - Француз шарабы - [Francuz] [sharaby] Тыңдау
7 - Saxophone - Саксафон - [Saksafon] Тыңдау
8 - Reinforced concrete - Темірбетон - [Temirbeton] Тыңдау
9 - The statue of Liberty - Бостандық статуясы - [Bostandyk] [statuyasy] Тыңдау
10 - Phonograph - Фонограф - [Fonograf] Тыңдау
11 - Eiffel tower - Эйфель мұнарасы - [Eifel’] [munarasy] Тыңдау
12 - Ferris wheel - Шолу доңғалағы  - [Sholu] [dongalagy] Тыңдау
13 - Zipper - Зиппер - [Zipper] Тыңдау
14 - Beer awards - Сыра марапаты - [Syra] [marapaty] Тыңдау
15 - Cracker cookies - Крекер печеньесі - [Kreker] [pechen’esi] Тыңдау
16 - Movies - Кинофильмдер - [Kinofil’mder] Тыңдау
17 - Television - Теледидар  - [Teledidar] Тыңдау
18 - Wafer ice-cream - Вафли балмұздағы - [Vafli] [balmuzdagy] Тыңдау
19 - Atomium - Атомиум - [Atomium] Тыңдау
20 - Space Needle Tower - «Спейс Нидл» мұнарасы - «[Speis] [Nidl]» [munarasy] Тыңдау
21 - Caramel - Карамель - [Karamel’] Тыңдау
22 - Rubik ‘s cube - Кубик Рубик - [Kubik] [Rubik] Тыңдау
23 When did Kazakhstan organize/hold EXPO? ЭКСПО-ға Қазақстан қашан қатысқан еді? [EKSPO-ga] [Kazakstan] [kashan] [katyskan] [edi]? Тыңдау
24 - Kazakhstan participated in the international exhibition first in 1998 in Lisbon city. - Қазақстан халықаралық көрмеге ең алғаш рет 1998 жылы Лиссабон қаласында қатысқан. - [Kazakstan] [halykaralyk] [kormege] [en] [algash] [ret] [myn] [togyz] [zhuz] [toksan] [segizininshi] [zhyly] [Lissabon] [kalasynda] [katyskan]. Тыңдау
25 - Kazakhstan is the 17th state/country that holds/organizes EXPO. - Қазақстан ЭКСПО көрмесін өткізуші 17-мемлекет. - [Kazakstan] [EKSPO] [kormesin] [otkizushi] [on] [zhetinshi] – [memleket]. Тыңдау
26 - Kazakhstan organizes 64 exhibitions of EXPO. - Қазақстанда ЭКСПО-ның 64-көрмесі ұйымдастырылуда. - [Kazakstanda] [EKSPO-nyn] [alpys] [tortinshi] - [kormesi] [uiymdastyryluda]. Тыңдау
27 - Kazakhstan has settled its own pavilion 4 times in the universal EXPO exhibition. - Қазақстан 4 рет ЭКСПО Бүкіләлемдік әмбебап көрмесінде өз павильонын орнатқан. - [Kazakstan] [tort] [ret] [EKSPO] [Bukilalemdik] [ambebap] [kormesinde] [oz] [pavil’onyn] [ornatkan]. Тыңдау
28 How many countries do participate in EXPO-2017? ЭКСПО-2017 көрмесіне қанша мемлекет қатысады? [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesine] [kansha] [memleket] [katysady]? Тыңдау
29 In the exhibition more than 100 governments take part. More than 100 countries participate/take part in the exhibition.  Көрмеге әлемнің 100-ден астам мемлекеті қатысады. [Kormege] [alemnin] [zhuzden] [astam] [memleketi] [katysady]. Тыңдау
30 What day is it today? Бүгін нешесі? [Bugin] [neshesi]? Тыңдау
31 Today, it is the 11th of July. Бүгін 11 шілде. [Bugin] [on] [birinshi] [shilde]. Тыңдау
32 How long will EXPO-2017 last in Astana? Астанадағы ЭКСПО-2017 қанша уақыт болады? [Astanadagy] [EKSPO] - [eki] [myn] Тыңдау
33 EXPO-2017 exhibition will last from the 10th of July 2017 till the 10th of September.  ЭКСПО-2017 көрмесі 2017 жылдың 10 маусымынан 10 қыркүйегіне дейін жалғасады. [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesi] [eki] [myn] [on] [zhetinshi] [zhyldyn] [onynshy] [mausymynan] [onynshy] [kyrkuiegine] [deiin] [zhalgasady]. Тыңдау
34 How long will the exhibition last? Көрме қанша уақытқа созылады? [Korme] [kansha] [uakytka] [sozylady]? Тыңдау
35 Exhibition will last for 3 months. Көрме үш айға созылады. [Korme] [ush] [aiga] [sozylady]. Тыңдау
36 What is the theme of  EXPO-2017 exhibition? ЭКСПО-2017 көрмесінің тақырыбы қандай? [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesinin] [takyryby] [kandai]? Тыңдау
37 The theme of EXPO 2017 exhibition is “energy of the future”. ЭКСПО 2017 көрмесінің тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп аталады.  [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesinin] [takyryby] «[Bolashaktyn] [energiyasy]» [dep] [atalady]. Тыңдау
38 What does it mean? Ол нені білдіреді? [Ol] [neni] [bildiredi]? Тыңдау
39 EXPO 2017 exhibition is dedicated to alternative energy sources. ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы энергия көздері мен «жасыл» экономика мәселесіне арналады. [EKSPO] - [eki] [myn] [on] [zheti] [kormesi] [balamaly] [energiya] [kozderi] [men] [«Zhasyl»] [ekonomika] [maselesine] [arnalady]. Тыңдау
40 -Exhibition invites us to use only the energy that is not harmful to the nature/ Exhibition invites people to use the nature-friendly energy. - Көрме табиғатқа зиянды емес энергия көздерін қолдануға үндейді.  - [Korme] [tabigatka] [ziyandy] [emes] [energiya] [kozderin] [koldanuga] [undeidi]. Тыңдау
41 -For example, Kazakhstan can produce 1trillion kilowatts of energy. - Мәселен, Қазақстан сағатына 1 трлн. кв табиғи энергияны өндіре алады. - [Maselen], [Kazakstan] [sagatina] [bir] [trillion] [kilovatt] [tabigi] [energiyany] [ondire] [alady]. Тыңдау
42 What is the logo of the exhibition in Kazakhstan?/What is the logo of the exhibition in Kazakhstan like? Қазақстандағы көрменің логотипі қандай? [Kazakstandagi] [kormenin] [logotipi] [kandai]? Тыңдау
43 The exhibition’s logo is named/called “wind energy”. Көрменің логотипі «Жел энергиясы» деп аталады.  [Kormenin] [logotipi] [«Zhel] [energiyasy»] [dep] [atalady]. Тыңдау
44 What does it mean? Ол нені білдіреді? [Ol] [neni] [bildiredi]? Тыңдау
45 In logo you can see wind, the sun and the magnetic field of the earth. Логотипте жел, күн және жердің магниттік өрісі энергиялары нышандалған.  [Logotipte] [zhel], [kun] [zhane] [zherdin] [magnittik] [orisi] [energiya] [nyshandalgan]. Тыңдау
46 In which part of the city is the exhibition  located? Көрме қалашығы қаланың қай бөлігінде орналасқан? [Korme] [kalashygy] [kalanyn] [kai] [boliginde] [ornalaskan]? Тыңдау
47 It is located in the south of the city. Ол қаланың оңтүстік жағында орналасқан. [Ol] [kalanyn] [ontustik] [zhaginda] [ornalaskan]. Тыңдау
48 What street is EXPO town located in? ЭКСПО қалашығы қай көшеде орналасқан? [EKSPO] [kalashygy] [kai] [koshede] [ornalaskan]? Тыңдау
49 - It ranges from Orynbor and Turar Ryskulov streets to Kabanbai batyr and Husein Ben Talal streets. - Ол Орынбор мен Тұрар Рысқұлов, Қабанбай батыр мен Хусейн Бен Талл көшелерінің аралығында орналасқан.  - [Ol] [Orynbor] [men] [Turar] [Ryskulov], [Kabanbai] [batyr] [men] [Husein] [Ben] [Tal] [koshelerinin] [araliginda] [ornalaskan]. Тыңдау
50 Can you show it to me on the map? Картадан көрсетіп жібермейсіз бе? [Kartadan] [korsetip] [zhibermeisiz] [be]? Тыңдау
51 Of course! For sure! Әрине. [Arine]. Тыңдау
52 How can I get to the EXPO town? ЭКСПО қалашығына қалай баруға болады? [EKSPO] [kalashigina] [kalai] [baruga] [bolady]? Тыңдау
53 You can get by bus number … Қалашыққа ... нөмірлі автобуспен барсаңыз болады. [Kalashykka] … [nomirli] [avtobuspen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
54 - You can get by taxi. - Таксимен барсаңыз болады. - [Taksimen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
55 - You can get by express transport. - Экспресс-маршрутпен барсаңыз болады.  - [Ekspress] – [marshrutpen] [barsanyz] [bolady]. Тыңдау
56 How much are the entrance tickets to the exhibition?/How much do the entrance tickets cost? Көрмеге кіру билетінің бағасы қанша? [Kormege] [kiru] [biletinin] [bagasy] [kansha]? Тыңдау
57 Tickets cost 1000 tenges. Билеттің бағасы 1000 теңге тұрады. [Bilettin] [bagasi] [myn] [tenge] [turady]. Тыңдау
58 … 500 tenges … ... 500 теңге... … [bes] [zhuz] [tenge] … Тыңдау
59 … 1500 tenges … ... 1500 теңге... … [myn] [zharym] [tenge] … Тыңдау
60 … 2000 tenges … ... 2000 теңге... … [eki] [myn] [tenge] … Тыңдау
61 Where is Kazakhstan’s national pavilion located? Қазақстан ұлттық павильоны қайда орналасқан? [Kazakstan] [ulttyk] [pavil’ony] [kaida] [ornalaskan]? Тыңдау
62 It is located inside the big sphere that is right in centre of the exhibition complex. Ол көрме кешенінің орталығындағы үлкен сфераның ішінде орналасқан. [Ol] [korme] [kesheninin] [ortaligindagi] [ulken] [sveranyn] [ishinde] [ornalaskan]. Тыңдау
63 -The sphere looks like a yurt. - Ол сфера киіз үйге ұқсайды. - [Ol] [sfera] [kiiz] [uige] [uksaidy]. Тыңдау
64 -Yurt is the Kazakh national shelter. - Киіз үй – қазақ халқының ұлттық баспанасы. - [Kiiz] [ui] – [kazak] [halkynyn] [ulttyk] [baspanasy]. Тыңдау
65 -This is the pavilion of the country of Kazakhstan. - Бұл – Қазақстан елінің павильоны. – [Bul] - [Kazakstan] [elinin] [pavil’ony]. Тыңдау
66 Where is Turkish pavilion? Түркия павильоны қай жерде? [Turkiya] [pavil’ony] [kai] [zherde]? Тыңдау
67 - Russian pavilion -   Ресей павильоны... - [Resei] [pavil’ony]… Тыңдау
68 - Chinese pavilion -   Қытай павильоны... - [Kytai] [pavil’ony]… Тыңдау
69 - Great Britain’s/British pavilion -   Ұлыбритания павильоны... - [Ulybritaniya] [pavil’ony]… Тыңдау
70 - Spanish pavilion -   Испания павильоны... - [Ispaniya] [pavil’ony]… Тыңдау
71 - the American pavilion -   АҚШ павильоны... - [Amerika Kurama Shattary] [pavil’ony]… Тыңдау
72 - Canada pavilion -   Канада павильоны... - [Kanada] [pavil’ony]… Тыңдау
73 - Japanese pavilion -   Жапония павильоны... - [Zhaponiya] [pavil’ony]… Тыңдау
74 - German pavilion -   Германия павильоны... - [Germaniya] [pavil’ony]… Тыңдау
75 - French pavilion -   Франция павильоны... - [Franciya] [pavil’ony]… Тыңдау
76 - New Zealand pavilion -   Жаңа Зеландия павильоны... - [Zhana] [Zelandiya] [pavil’ony]… Тыңдау
77 - Saudi Arabic pavilion -   Сауд Арабиясы павильоны... - [Saud] [Arabiyasy] [pavil’ony]… Тыңдау
78 - Australian pavilion -   Австралия павильоны... - [Avstraliya] [pavil’ony]… Тыңдау
79 - Austrian pavilion -   Австрия павильоны... - [Avstriya] [pavil’ony]… Тыңдау
80 - Finnish pavilion -   Финляндия павильоны... - [Finlandiya] [pavil’ony]… Тыңдау
81 - South Korean pavilion -   Оңтүстік Корея павильоны... - [Ontustik] [Koreya] [pavil’ony]… Тыңдау
82 - Singaporean pavilion Сингапур павильоны... - [Singapur] [pavil’ony]… Тыңдау
83 What kind of things can you find in the Pavilion of Kazakhstan? Қазақстан павильонында қандай заттар бар? [Kazakstan] [pavil’onynda] [kandai] [zattar] [bar]? Тыңдау
84 In this pavilion you can find national things like kymyz, kazy, tekemet. Бұл павильонда қымыз, қазы, текемет тәрізді қазақтың ұлттық заттары бар. [Bul] [pavil’onda] [kymyz], [kazy], [tekemet] [tarizdi] [kazaktyn] [ulttyk] [zattary] [bar]. Тыңдау
85 - Kymyz is a Kazakh national drink. It is the milk of horse. - Қымыз – қазақ халқының ұлттық сусыны. Ол – жылқының сүті.  - [Kymyz] – [kazak] [halkynyn] [ulttyk] [susyny]. [Ol] – [zhylkynyn] [suti]. Тыңдау
86 - Kazy is a Kazakh national food. - Қазы – қазақ халқының ұлттық тағамы. [Kazy] – [kazak] [halkynyn] [ulttyk] [tagamy]. Тыңдау
87 - Kazakhstan is homeland of apple. - Қазақстан – алманың отаны. - Kazakstan – almanyn otany. Тыңдау
88 What are the beautiful places in Astana? Астана қаласының қандай көрікті жерлері бар? [Astana] [kalasynyn] [kandai] [korikti] [zherleri] [bar]? Тыңдау
89 There are places like Baiterek, Astana Opera theatre, Astana Arena, and Hanshatyr. Қаланың Бәйтерек, Астана Опера театры, Астана Арена, Ханшатыр тәрізді көрікті жерлері бар. [Kalanyn] [Baiterek], [Astana] [Opera] [teatry], [Astana] [Arena], [Hanshatyr] [tarizdi] [korikti] [zherleri] [bar]. Тыңдау
90 What kind of a beautiful place do you want to go in Astana? Сіз Астананың қай көрікті жеріне барғыңыз келеді? [Siz] [Astananyn] [kai] [korikti] [zherine] [bargynyz] [keledi]? Тыңдау
91 I want to go to Baiterek and to Hanshatyr. Мен Бәйтерекке, Ханшатырға барғым келеді. [Men] [Baiterekke], [Hanshatyrga] [bargim] [keledi]. Тыңдау
92 - This is Baiterek. - Бұл – Бәйтерек. - [Bul] – [Baiterek]. Тыңдау
93 - This is Hanshatyr. This is one of the most beautiful buildings in the world. - Бұл – Ханшатыр. Бұл әлемдегі ең үздік экоғимараттардың бірі. - [Bul] – [Hanshatir]. [Bul] [alemdegi] [en] [uzdik] [ekogimarattardyn] [biri]. Тыңдау
94 - This is Saryarka cycle track. - Бұл – «Сарыарқа» велотрегі. - [Bul] – [«Saryarka»] [velotregi]. Тыңдау
95 -This is the Astana Arena stadium  - Бұл – «Астана Арена» стадионы. - [Bul] – [«Astana Arena»] [stadiony] Тыңдау
96 - This is the theatre of opera and ballet called Astana Opera - Бұл – «Астана Опера» опера және балет театры. - [Bul] – [«Astana Opera»] [opera] [zhane] [balet] [teatry]. Тыңдау
97 - This is the National museum of the Republic of Kazakhstan - Бұл – Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы. [Bul] – [Kazakstan] [Respublikasynyn] [Ulttik] [murazhaiy]. Тыңдау
98 - This is the palace of Independence - Бұл –Тәуелсіздік сарайы. - [Bul] – [Tauelsizdik] [saraiy]. Тыңдау
99 What kind of eye-catching places do you have in Kazakhstan? Қазақстанның қандай көрікті жерлері бар? [Kazakstannyn] [kandai] [korikti] [zherleri] [bar]? Тыңдау
100 There are places like Baikonyr, Burabai, Katonkaragai, Charyn canyon, and Zhongar gates. Қазақстанда Байқоңыр, Бурабай, Қатонқарағай, Шарын шатқалы, Жоңғар қақпасы мекендері бар. [Kazakstanda] [Baikonyr], [Burabai] [Katonkaragai], [Sharyn] [shatkali], [Zhongar] [kakpasy] [mekenderi] [bar]. Тыңдау
101 Where do you want to go in Kazakhstan? Қазақстанның қандай аймағына барғыңыз келеді? [Kazakstannyn] [kandai] [kalasina] [bargynyz] [keledi]? Тыңдау
102 I want to go to Almaty!  Мен Алматы қаласына барғым келеді!  [Men] [Almaty] [kalasina] [bargim] [keledi]! Тыңдау
103 I want to go to Burabai recreation area! Мен Бурабай демалыс аймағына барғым келеді! [Men] [Burabai] [demalis] [aimagina] [bargim] [keledi]. Тыңдау
104 Astana is an amazing city. I will remember it forever! Астана тамаша қала екен. Есімде мәңгі қалады! [Astana] - [tamasha] [kala] [eken]. [Esimde] [mangi] [kalady]! Тыңдау
105 Have a good trip! Жолыңыз болсын! zholynyz] [bolsyn]! Тыңдау