Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

60. ELECTRONIC REPAIR SHOP
ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТЫ ЖӨНДЕУ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 ELECTRONIC REPAIR SHOP ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТЫ ЖӨНДЕУ   Тыңдау
2 Can you fix my camcorder?  Сіз менің бейнекамерамды жөндеп бере аласыз ба?  [Siz] [menin] [beinekameramdy] [zhondep] [bere] [alasiz] [ba]? Тыңдау
3 Can you fix my (still) camera? Сіз менің фотоаппаратымды жөндеп бере аласыз ба? [Siz] [menin] [fotoapparatymdy] [zhondep] [bere] [alasiz] [ba]? Тыңдау
4 Is it still under warranty?  Кепіл мерзімі әлі аяқталған (біткен) жоқ па?  [Kepil] [merzimi] [ali] [ayaktalgan] [(bitken)] [zhok] [pa]? Тыңдау
5 What discs are better for recording? Жазу (басу) үшін қандай дискілерді пайдаланған жөн? [Zhazu (basu)] [ushin] [kandai] [diskilerdi] [paidalangan] [zhon]? Тыңдау
6 Can you repair my computer?  Сіз менің компьютерімді жөндеп бере аласыз ба?  [Siz] [menin] [komp’uyterimdi] [zhondep] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
7 My laptop is dead.  Менің ноутбугым істемей тұр. [Menin] [noutbugym] [istemei] [tur] Тыңдау
8 The fault is intermittent.  Ақаулығы тұрақсыз (тек анда-санда ғана байқалады).  [Akaulygy] [turaksyz] ([tek] [anda]-[sanda] [gana] [baikalady]). Тыңдау
9 How much is the repair?  Жөндеу қанша тұрады?  [Zhondeu] [kansha] [turady]? Тыңдау
10 My TV has no picture.  Менің теледидарым көрсетпейді.  [Menin] [teledidarym] [korsetpeidi] Тыңдау
11 There is no sound.  Оның дыбысы жоқ.  [Onyn] [dybysy] [zhok] Тыңдау
12 Colors are blur.  Түстері бұлдыр.  [Tusteri] [buldyr]. Тыңдау