Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

49. Electronics
Электронды заттар
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Electronics  Электронды заттар   Тыңдау
2 Do you have an inexpensive (digital) camera.  Сізде арзан (сандық) фотоаппарат бар ма?  [Sizde] [arzan (sandyk)] [fotoapparat] [bar] [ma]? Тыңдау
3 Which memory card is used? Қандай жады картасы пайдаланылады?  [Kandai] [zhady] [kartasy] [paidalanylady]? Тыңдау
4 This camera utilizes Memory Stick Pro Duo.  Бұл фотоаппаратта Мемори Стик Про Дуо пайдаланылады.  [Bul] [fotoapparatta] [Memori] [Stik] [Pro] [Duo] [paidalanylady]. Тыңдау
5 Micro SD card  Микро СД карта  [Mikro] [SD] [karta] Тыңдау
6 CF - CompactFlash  Компакт флэш картасы  [Kompakt] [flesh] [kartasy] Тыңдау
7 I want to buy a Sony camcorder.  Сони бейнекамерасын сатып алғым келеді.  [Soni] [beinekamerasyn] [satyp] [akgym] [keledi]. Тыңдау
8 How much is this thirty two inch LCD TV?  Мына 32 дюймдік сұйық қристалды теледидар қанша тұрады?  [Myna] [otyz] [eki] [duyumdik] [suiyk] [kristaldy] [teledidar] [kansha] [turady]? Тыңдау
9 I would like to see a camera. Мен камера көргім келеді.  [Men] [kamera] [korgim] [keledi]. Тыңдау
10 Would you please put film in my camera? Сіз үлдірді фотоаппаратыма салып бере аласыз ба?     [Siz] [uldirdi] [fotoapparatyma] [salyp] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
11 I would like three prints of each. Маған әрбір кадрдан үш таңба қажет. [Magan] [arbir] [kadrdan] [ush] [tanba] [kazhet]. Тыңдау
12 I would like these photographs enlarged. Сіз мына фотосуреттерді үлкейтіп бере аласыз ба?  [Siz] [myna] [fotosuretterdi] [ulkeitip] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
13 I would like to buy a CD for someone. Маған сыйлыққа компакт диск керек.  [Magan] [syilykka] [kompakt] [disk] [kerek]. Тыңдау
14 Have you got any batteries? Сізде батарейкалар бар ма?  [Sizde] [batareikalar] [bar] [ma]? Тыңдау
15 I would like to have two 60 (sixty) watt bulbs. Маған 60 ваттық екі шам қажет.  [Magan] [alpys] [vattyk] [eki] [sham] [kazhet]. Тыңдау
16 Will you show me how to operate it? Мұны қалай пайдалану керектігін көрсетіп жіберіңізші.  [Muny] [kalai] [paidalanu] [kerektigin] [korsetip] [zhiberinizshi]. Тыңдау
17 When will they be ready? Олар қашан дайын болады?  [Olar] [kashan] [daiyn] [bolady]? Тыңдау
18 Do you think you can repair it? Мұны жөндеуге болады деп ойлайсыз ба?  [Muny] [zhondeuge] [bolady] [dep] [oilaisyz] [ba]? Тыңдау
19 Can you repair this while I am waiting? Сіз менің көзімше жөндей аласыз ба?  [Siz] [menin] [kozimshe] [zhondei] [alasyz] [ba]? Тыңдау
20 Can you show me how it works?   Ол қалай жұмыс істейтінін көрсете аласыз ба?   [Ol] [kalai] [zhumys] [isteitinin] [korsete] [alasyz] [ba]? Тыңдау