Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

46. Information
Ақпарат
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Information Ақпарат   Тыңдау
2 Where is ... here? ... қайда? … [kaida]? Тыңдау
3 - a shopping centre - Сауда орталығы - [Sauda] [ortalygy] Тыңдау
4 - a market - Базар - [Bazar] Тыңдау
5 - a supermarket - Супермаркет - [Supermarket] Тыңдау
6 How does the shop work ...?   Дүкен ... қалай жұмыс істейді?  [Duken] … [kalai] [zhumys] [isteidi]? Тыңдау
7 - on weekdays   - жұмыс күндері   - [zhumys] [kunderi] Тыңдау
8 - at weekends   - демалыс күндері  - [demslys] [kunderi] Тыңдау
9 When do you close ? Сіздер қашан жабыласыздар?  [Sizder] [kashan] [zhabylasyzdar]? Тыңдау
10 When does this store close? Дүкен нешеде жабылады?  [Duken] [nezhede] [zhabylady]? Тыңдау
11 What time do you open/close?  Сіздер қай уақытта ашылып, қай уақытта жабыласыздар?  [Sizder] [kai] [uakytta] [ashylyp] / [kai] [uakytta] [zhabylasyzdar]? Тыңдау
12 (We are/It is) open from nine o’clock to five o’clock. Сағат тоғыздан беске дейін ашық.  [Sagat] [togyzdan] [beske] [deiin] [ashyk]. Тыңдау
13 (We are/It is)  closed from twelve o’clock to two o’clock. Он екіден екіге дейін жабық.  [On] [ekiden] [ekige] [deiin] [zhabyk]. Тыңдау
14 Is there a tax-free shop? Ол жерде салықсыз дүкен бар ма?  [Ol] [zherde] [salyksyz] [duken] [bar] [ma]?  Тыңдау
15 Does your shop make a tax-free issue? Сіздің дүкеніңіз салықсыз рәсімдеуді жүзеге асыра ма?  [Sizdin] [dukeninizde] [salyksyz] [tolemdi] [zhuzege] [asyrady] [ma]?  Тыңдау
16 Is there a department store? Ол жерде әмбебап дүкен бар ма?  [Ol] [zherde] [ambebap] [duken] [bar] [ma]? Тыңдау
17 On which floor is the food department? Азық-түлік бөлімі қай қабатта? [Azyk]-[tulik] [bolimi] [kai] [kabatta]? Тыңдау
18 What are the special products of this town? Бұл қалада қандай арнайы заттар бар?  [Bul] [kalada] [kandai] [arnaiu] [zattar] [bar]? Тыңдау
19 Where can I buy it? Мен оны қай жерден сатып ала аламын?  [Men] [ony] [kai] [zherden] [satyp] [ala] [alamyn]? Тыңдау
20 I want a pack of cigarettes. Маған бір қорап темекі керек. [Magan] [bir] [korap] [temeki] [kerek]. Тыңдау
21 What brand do you take?  Сізге қандай темекі керек?   [Sizge] [kandai] [temeki] [kerek]? Тыңдау