Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

30. In the carriage
Вагон ішінде
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 In the carriage Вагон ішінде   Тыңдау
2 May I see your ticket, please.  Сіздің билетіңізді көрсем болады ма? 

[Sizdin] [biletinizdi] [korsem] [bolady] [ma]?

Тыңдау
3 Here is my ticket.   Міне менің билетім.   [Mine] [menin] [biletim]. Тыңдау
4 Where is my compartment?  Менің купем қайда?  [Menin] [kupem] [kaida]? Тыңдау
5 This way, please.  Ана жаққа өтіңіз.  [Ana] [zhakka] [otiniz]? Тыңдау
6 Is there a wagon restaurant? Бұл жерде мейрамхана-вагон бар ма?  [Bul] [zherde] [meiramhana]-[vagon] [bar] [ma]? Тыңдау
7 Which way is the wagon restaurant.  Мейрамхана-вагон қай жақта?  [Meiramhana]-[vagon] [kai] [zhakta]? Тыңдау
8 Is the wagon restaurant at the front or end of the train? Мейрамхана-вагон пойыздың басында ма әлде аяғында ма?  [Meiramhana]-[vagon] [poiyzdyn] [basynda] [ma] [alde] [ayagynda] [ma]?  Тыңдау
9 Straight ahead, fourth wagon.  Ілгері қарай жүріңіз, төртінші вагон.  [Ilgeri] [karai] [zhuriniz], [tortinshi] [vagon]. Тыңдау
10 Did you happen to see the conductor? Сіз жолсерікті көрген жоқсыз ба? [Siz] [zholserikti] [korgen] [zhoksyz] [ba]? Тыңдау
11 Is this seat occupied? Бұл орын бос емес пе?  [Bul] [oryn] [bos] [emes] [pa]? Тыңдау
12 Is this place vacant?    Бұл орын бос па?  [Bul] [oryn] [bos] [pa]? Тыңдау
13 This place is occupied.  Бұл орын бос емес.  [Bul] [oryn] [bos] [emes]. Тыңдау
14 I think this is my seat. Меніңше, бұл менің орным.  [Meninshe], [bul] [menin] [ornym].  Тыңдау
15 I prefer a seat by the window. Мен орынның терезе жақта болғанын қалаймын.  [Men] [orynnyn] [tereze] [zhakta] [bolganyn] [kalaimyn]. Тыңдау
16 It is very hot (cold) here. Бұл жер өте ыстық (суық) екен.  [Bul] [zher] [ote] [ystyk (suyk)] [eken].  Тыңдау
17 May I open the window? Терезені ашсам болады ма?  [Terezeni] [ashsam] [bolady] [ma]?  Тыңдау
18 Where are we passing now? Қай жерден өтіп бара жатырмыз?  [Kai] [zherden] [otip] [bara] [zhatyrmyz].  Тыңдау
19 How long does the train stop here? Пойыз бұл жерде қанша уақыт тұрады?  [Poiyz] [bul] [zherde] [kansha] [uakyt] [turady]  Тыңдау
20 Where is the next stop? Келесі аялдама қай жерде?  [Kelesi] [ayaldama] [kai] [zherde]? Тыңдау
21 Which station should I get off at? Қай станциядан шығуым керек?  [Kai] [stanciyadan] [shyguym] [kerek]?  Тыңдау
22 How many stops from here? Мына жерден қанша аялдамадан кейін?  [Myna] [zherden] [kansha] [ayaldamadan] [keiin]?  Тыңдау
23 What station do we arrive at?  Біз қай бекетке келе жатырмыз?  [Biz] [kai] [beketke] [kele] [zhatyrmyz]? Тыңдау
24 Call the porter, please.  Жүк тасушыны шақырып жіберіңізші.  [Zhuk] [tasushyny] [shakyryp] [zhiberinizshi]. Тыңдау