Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

26. AT THE CUSTOMS
КЕДЕНДЕ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 AT THE CUSTOMS  КЕДЕНДЕ   Тыңдау
2 Where is the customs?  Кеден қай жерде?  [Keden] [kai] [zherde]? Тыңдау
3 Which way is to customs?   Кеденге қалай бара аламын?   [Kedenge] [kalai] [bara] [alamyn]? Тыңдау
4 Where is the passport control?   Паспорттық бақылау орны қайда?   [Pasporttyk] [bakylau] [orny] [kaida]? Тыңдау
5 I'm a citizen of Kazakhstan. Мен Қазақстан азаматымын.  [Men] [Kazakstan] [azamatymyn]. Тыңдау
6 Show me your passport, please.  Маған паспортыңызды көрсетіңізші.  [Magan] [pasportynyzdy] [korsetinizshi]. Тыңдау
7 Here is my passport.   Менің паспортым міне.  [Menin] [pasportym] [mine]. Тыңдау
8 Would you, please, stamp my passport? Паспортыма штамп қойып беріңізші.  [Pasportyma] [shtamp] [koiyp] [berinizshi]. Тыңдау
9 What is the purpose of your visit to this country? Сапарыңыздың мақсаты?   [Saparynyzdyn] [maksaty]? Тыңдау
10 The purpose of my visit is ...   Менің сапарымның мақсаты:   [Menin] [saparymnyn] [maksaty]: Тыңдау
11 - tourism - туризм  - [turizm] Тыңдау
12 - business - іскери  - [iskeri] Тыңдау
13 - personal  - жеке бас  - [zheke] [bas] Тыңдау
14 I am on vacation. Мен демалыстамын.  [Men] [demalystamyn]. Тыңдау
15 I am on a business trip. Мен іссапардамын.  [Men] [issapardamyn]. Тыңдау
16 I’m visiting my relatives. Мен туысқандарыма келдім.  [Men] [tuyskandaryma] [keldim].  Тыңдау
17 I am a stopover.  Мен бұл жерде жолшыбай.  [Men] [bul] [zherde] [zholshybai]. Тыңдау
18 Here is my transit pass. Міне, менің транзиттік визам.  [Mine], [menin] [tranzittik] [vizam]. Тыңдау
19 This is my first visit. Бұл менің бірінші рет келуім.  [Bul] [menin] [birinshi] [ret] [keluim].  Тыңдау
20 I’m traveling alone. Мен саяхатқа жалғыз шықтым.  [Men] [sayahatka] [zhalgyz] [shyktym]. Тыңдау
21 I’m traveling with my family. Мен жанұяммен саяхаттап жүрмін.  [Men] [zhanuyammen] [sayahattap] [zhurmin]. Тыңдау
22 How long do you intend to stay?  Сіз бұл жерде қанша уақыт болғыңыз келеді?  [Bul] [zherde] [kansha] [uakyt] [bolgynyz] [keledi]? Тыңдау
23 How long will you stay here? Бұл жерде қанша уақыт болмақшысыз? [Bul] [zherde] [kansha] [uakyt] [bolmakshysyz]? Тыңдау
24 I am going to stay in the country for ... Мен елде ... болмақшымын.    [Men] [elde] … [bolmakshymyn]. Тыңдау
25 - several days   - бірнеше күн  - [birneshe] [kun] Тыңдау
26 - a week - апта   - [apta] Тыңдау
27 - a month - ай   - [ai] Тыңдау
28 I don’t know yet. Мен әлі білмеймін.  [Men] [ali] [bilmeimin]. Тыңдау
29 Where will you stay?   Сіз қай жерде тоқтамақшысыз?  [Siz] [kai] [zherde] [toktamakshysyz]? Тыңдау
30 I'll stay at  ... Мен ... боламын. [Men] … [bolamyn]. Тыңдау
31 - a hotel - қонақүйде - [konakuide] Тыңдау
32 - my relatives   - туысқандарымдікінде. - [tuyskandarymdikinde]. Тыңдау
33 How many dollars/ euros do you have with you? Өзіңізбен бірге қанша долларыңыз/еуроңыз бар? [Ozinizben] [birge] [kansha] [dollarynyz] / [euronyz] [bar]? Тыңдау
34 Do you have any foreign money?  Сізде шетелдік валюта бар ма?   [Sizde] [sheteldik] [valuyta] [bar] [ma]? Тыңдау
35 Have you any dutiable goods?  Сізде кедендік баж салығы салынуға тиіс заттар бар ма?  [Sizde] [kedendik] [bazh] [salygy] [salynuga] [tiis] [zattar] [bar] [ma]? Тыңдау
36 Do you have anything to declare? Декларациялауға жататын затыңыз бар ма?   [Deklaraciyalauga] [zhatatyn] [zatynyz] [bar] [ma]? Тыңдау
37 I have nothing to declare. Менің декларацияға жататын ештеңем жоқ.  [Menin] [deklaraciyaga] [zhatatyn] [eshtenem] [zhok]. Тыңдау
38 Here is my customs declaration.  Міне, мынау менің кедендік декларациям.   [Mine], [mynau] [menin] [kedendik] [deklaraciyam]. Тыңдау
39 I need a customs declaration form. Маған кедендік декларация бланкісі керек.  [Magan] [kedendik] [deklaraciya] [blankisi] [kerek]. Тыңдау
40 May I have another customs form? Маған басқа бланк декларациясын беріңізші.  [Magan] [baska] [blank] [deklaraciyasyn] [berinizshi].  Тыңдау
41 Please, help me to fill in this form. Маған мына бланкті толтыруға көмектесіңізші.  [Magan] [myna] [blankti] [toltyruga] [komektesinizshi]. Тыңдау
42 Please, show me how to fill in the form. Бланкті қалай толтыру керектігін көрсетіңізші.  [Blankti] [kalai] [toltyru] [kerektigin] [korsetinizshi]. Тыңдау
43 Must I pay customs duty on it? Мен баж салығын төлеуім қажет пе?  [Men] [bazh] [salygyn] [toleuim] [kazhet] [pe]?  Тыңдау
44 You'll have to pay customs duty on this. Сіз бұл үшін баж салығын төлеуіңіз қажет.  [Siz] [bul] [ushin] [bazh] [salygyn] [toleiuniz] [kazhet]. Тыңдау
45 How much customs duty must I pay?   Баж салығын қандай көлемде төлеуім қажет?  [Bazh] [salygyn] [kandai] [kolemde] [toleuim] [kazhet]. Тыңдау
46 I am in trouble. Can you help me? / Could you help us? Менде қиындықтар туындап тұр. Сіз маған көмектесе аласыз ба?  [Mende] [kiyndyktar] [tuyndap] [tur]. [Siz] [magan] [komektese] [alasyz] [ba]? Тыңдау
47 I can't find my baggage. Мен өз жүгімді таба алмай тұрмын. [Men] [oz] [zhugimdi] [taba] [almai] [turmyn]. Тыңдау
48 Where can I get my baggage? Жүгімді қай жерден алсам болады?  [Zhugimdi] [kai] [zherden] [alsam] [bolady]? Тыңдау
49 Here is my claim tag. Міне, мынау менің жүк түбіртегім.  [Mine], [mynau] [menin] [zhuk] [tubirtegim].  Тыңдау
50 Where can I find a porter? Жүк тасушыны қайдан табамын?  [Zhuk] [tasushyny] [kaidan] [tabam]? Тыңдау
51 Please take this baggage to the taxi rank. Мына заттарды такси тұрағына апаруыңызды өтінемін.  [Myna] [zattardy] [taksi] [turagyna] [aparuynyzdy] [otinemin].  Тыңдау
52 It's fragile. Please be careful carrying it. Жүкте нәзік, сынғыш заттар бар.  Жолда абай болуыңызды өтінемін. [Zhukte] [nazik], [syngysh] [zattar] [bar]. [Zholda] [abai] [boluynyzdy] [otinemin].   Тыңдау
53 May I use this baggage cart? Мына жүк арбашасын алсам болады ма?  [Myna] [zhuk] [arbashasyn] [alsam] [bolady] [ma]?  Тыңдау
54 This is my hand luggage.  Бұл менің қол жүгім.  [Bul] [menin] [kol] [zhugim]. Тыңдау
55 This is a gift for a friend. Бұл досыма арналған сыйлық.  [Bul] [dosyma] [arnalgan] [syilyk]. Тыңдау
56 This is for my personal use. Бұл менің жеке қолданысым үшін.  [Bul] [menin] [zheke] [koldanysym] [ushin]. Тыңдау
57 I have things only for personal use. Менде тек жеке өз қолданысыма арналған заттар бар.  [Mende] [tek] [zheke] [oz] [koldanysyma] [arnalgan] [zattar] [bar]. Тыңдау
58 I have only personal belongings. Менде өзіммен бірге тек жеке бас заттарым ғана бар.   [Mende] [ozimmen] [birge] [tek] [zheke] [bas] [zattarym] [gana] [bar]. Тыңдау
59 I have only some presents with me. Мен өзіммен бірге тек біраз сыйлықтар алдым.   [Men] [ozimmen] [birge] [tek] [biraz] [syilyktar] [aldym]. Тыңдау
60 Open your case for examination, please.  Жол сандығыңызды тексеру үшін ашуыңызды өтінемін. [Zhol] [sandygynyzdy] [tekseru] [ushin] [ashuynyzdy] [otinemin]. Тыңдау
61 May I bring this in? Мынаны өзіммен бірге алып кірсем болады ма? [Mynany] [ozimmen] [birge] [alyp] [kirsem] [bolady] [ma]? Тыңдау
62 Must I open this? Мынаны ашуым қажет пе?  [Mynany] [ashuym] [kerek] [pe]?  Тыңдау
63 It costs about ... Бұл шамамен ... тұрады.  [Bul] [shamamen] … [turady]. Тыңдау
64 Duty-free shop. Бажсыз дүкен.  [Bazhsyz] [duken]. Тыңдау
65 Can we do some shopping in this airport? Мына әуежайда бірдеме сатып алуға болады ма?  [Myna] [auezhaida] [birdeme] [satyp] [aluga] [bolady] [ma]?  Тыңдау
66 Do I have to pay duty on the camera I bought here? Мен осы жақтан сатып алған камерам үшін баж салығын төлеуім керек пе?  [Men] [osy] [zhaktan] [satyp] [algan] [kameram] [ushin] [bazh] [salygyn] [toleuim] [kerek] [pe]? Тыңдау
67 May I have a receipt? Чек сұрасам болады ма?  [Chek] [surasam] [bolady] [ma]?  Тыңдау
68 I must confiscate these goods. Мен мына заттарды тәркілеуге мәжбүрмін.  [Men] [myna] [zattardy] [tarkileuge] [mazhburmin]. Тыңдау
69 I need an interpreter. Маған аудармашы керек.  [Magan] [audarmashy] [kerek]. Тыңдау
70 My papers are missing. Менің құжаттарым жоғалып кетті.  [Menin] [kuzhattarym] [zhogalyp] [ketti].  Тыңдау
71 I didn’t know. Мен білген жоқпын.  [Men] [bilgen] [zhokpyn]. Тыңдау
72 I am being met. Мені күтіп алады.  [Meni] [kutip] [alady].  Тыңдау
73 Call my leader. Топ басшысын шақырып жіберіңізші.  [Top] [basshysyn] [shakyryp] [zhiberinizshi].   Тыңдау
74 Call my local business partner. Менің жергілікті іскери серіктесімді шақырып жіберіңізші.  [Menin] [zhergilikti] [iskeri] [seriktesimdi] [shakyryp] [zhiberinizshi].  Тыңдау
75 Call this number. Мына нөмір бойынша хабарласыңызшы.  [Myna] [nomir] [boiynsha] [habarlasynyzshy].  Тыңдау
76 I need legal help. Маған құқықтық көмек қажет.  [Magan] [kukyktyk] [komek] [kazhet].  Тыңдау
77 I'd like to call the embassy. Мен елшілікке телефон шалғым келеді.   [Men] [elshilikke] [konyrau] [shalgym] [keledi]. Тыңдау
78 May I close the bag? Мен сөмкемді жапсам болады ма?  [Men] [somkemdi] [zhapsam] [bolady] [ma]? Тыңдау
79 May I go? Кете беруіме болады ма? [Kete] [beruime] [bolady] [ma]? Тыңдау
80 That's all right! You may pass on.  Барлығы ойдағыдай. Сіздің өте беруіңізге болады. [Barlygy] [oidagydai]. [Sizdin] [ote] [beruinizge] [bolady]. Тыңдау
81 Thanks. Рақмет.  [Rakmet]. Тыңдау