Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

22. Service
Қызмет көрсету
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Service Қызмет көрсету   Тыңдау
2 Who’s there? Бұл кім?  [Bul] [kim]? Тыңдау
3 Come in. Кіріңіз! [Kiriniz]! Тыңдау
4 May I leave those valuables at the hotel safe? Мына құнды заттарды қонақүй сейфінде қалдыруға болады ма? [Myna] [kyndy] [zattardy] [konakui] [seifinde] [kaldyruga] [bolady] [ma]?  Тыңдау
5 I would like to put some valuables in the safety-deposit box. Мен өзімнің кейбір құнды заттарымды сізге сақтауға берейін деп едім. [Men] [ozimnin] [keibir] [kundy] [zattarymdy] [sizge] [saktauga] [bereiin] [dep] [edim].  Тыңдау
6 I’d like my valuables back. Мен өзімнің құнды заттарымды қайтып алғым келеді. [Men] [ozimnin] [kundy] [zattarymdy] [kaityp] [algym] [keledi]. Тыңдау
7 Would you please send the luggage to my room? Менің жүгімді нөміріме жіберіңізші. [Menin] [zhugimdi] [nomirime] [zhiberinizshi]. Тыңдау
8 Please send someone for my baggage. Менің жүгімді алуға біреуді жіберуіңізді өтінемін. [Menin] [zhugimdi] [aluga] [bireudi] [zhiberuinizdi] [otinemin]. Тыңдау
9 Can you keep this baggage for me? Менің жүгіме бас-көз бола тұрасыз ба? [Menin] [zhugime] [bas]-[koz] [bola] [turasyz] [ba]?  Тыңдау
10 May I have my baggage back? Мен өз жүгімді алып кетейін деп едім. [Men] [oz] [zhugimdi] [alyp] [keteiin] [dep] [edim]. Тыңдау
11 Please, send the chamber-maid to room number ... Бөлмеге қызметші әйелді жіберіңізші. [Bolmege] [kyzmetshi] [aieldi] [zhiberinizshi].  Тыңдау
12 Change the sheets. Ақ жайманы ауыстырыңыз. [Ak] [zhaimany] [auystyrynyz].  Тыңдау
13 Make the bed. Төсек салып қойыңыз. [Tosek] [salyp] [koiynyz]. Тыңдау
14 How do you switch it on? Мынаны қалай қосуым керек? [Mynany] [kalai] [kosuym] [kerek]? Тыңдау
15 Which button do I press? Қай батырманы басуым қажет? [Kai] [batyrmany] [basuym] [kazhet]? Тыңдау
16 Send a waiter. Даяшыны жіберіңізші. [Dayarshyny] [zhiberinizshi]. Тыңдау
17 Send a porter. Жүк тасушыны жіберіңізші. [Zhuk] [tasushyny] [zhiberinizshi]. Тыңдау
18 Send somebody to take my luggage downstairs. Менің жүгімді астыға түсіру үшін біреуді жіберіңізші. [Menin] [zhugimdi] [astyga] [tusiru] [ushin] [bireudi] [zhiberinizshi]. Тыңдау
19 I don’t want to be disturbed. Мені мазаламауларыңызды өтінемін. [Meni] [mazalamaularynyzdy] [otinemin]. Тыңдау
20 Where is the chief receptionist?  I’ll have to contact him. Әкімші қайда екен? Ол маған керек . [Akimshi] [kaida] [eken]? [Ol] [magan] [kerek]. Тыңдау
21 Please bring me some hot water. Маған ыстық су әкеліп беруіңізді өтінемін. [Magan] [yztyk] [su] [akelip] [beruinizdi] [otinemin]. Тыңдау
22 Would you give me another blanket? Маған тағы бір көрпе бере аласыз ба?   [Magan] [tagy] [bir] [korpe] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
23 How do you use cable TV? Кабельді телевидениені қалай қоссам болады?  [Kabel’di] [televidenieni] [kalai] [kossam] [bolady]? Тыңдау
24 Do you know what your international code is? Сізге еліңіздің коды белгілі ме? [Sizge] [elinizdin] [kody] [belgili] [me]? Тыңдау
25 What is the country code for Kazakhstan? Қазақстанның коды қандай? [Kazakstannyn] [kody] [kandai]? Тыңдау
26 What time are meals served? Мейрамхана қай уақытта жұмыс істейді? [Meiramhana] [kai] [uakytta] [zhumys] [isteidi]?  Тыңдау
27 Can I have breakfast in my room? Таңғы асты нөмірге әкеліп бере аласыз ба? [Tangy] [asty] [nomirge] [akelip] [bere] [alasyz] [ba]?  Тыңдау
28 I’d like it at 7.30 ( seven thirty ), please. Сағат жеті жарымда. [Sagat] [zheti] [zharymda].  Тыңдау
29 I’d like to order breakfast for tomorrow. Мен ертеңгі таңғы асқа тапсырыс бергім келеді. [Men] [ertengi] [tangi] [aska] [tapsyrys] [bergim] [keledi].  Тыңдау
30 Here’s my order. Менің тапсырысым міне. [Menin] [tapsyrysym] [mine].  Тыңдау
31 Is there a telephone mеssage for me? Маған ешкім телефон соққан жоқ па? [Magan] [eshkim] [telefon] [sokkan] [zhok] [pa]? Тыңдау
32 Wash and iron this shirt. Мына жейдені жуып, үтіктеп беріңізші. [Myna] [zheideni] [zhuyp], [utiktep] [berinizshi].  Тыңдау
33 I would like to have this washed. Мен мынаны жууға тапсырғым келеді. [Men] [mynany] [zhuuga] [tapsyrgym] [keledi]. Тыңдау
34 Please be careful with it. It is pure silk. Абай болуыңызды өтінемін, бұл таза жібектен жасалған. [Abai] [boluynyzdy] [otinemin], [bul] [taza] [zhibekten] [zhasalgan].   Тыңдау
35 Would you please send this clothes to the laundry? Мына киімді жууға жіберуіңізді өтінемін. [Myna] [kiimdi] [zhuuga] [zhiberuinizdi] [otinemin]. Тыңдау
36 Will you clean and iron this suit? Мына костюмді тазалап және үтіктеп бере аласыз ба? [Myna] [kostuymdi] [tazalap] [zhane] [utiktep] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
37 Can you sew these buttons on? Мына түймелерді тағып бере аласыз ба? [Myna] [tuimelerdi] [tagyp] [bere] [alasyz] [ba]?  Тыңдау
38 Can you remove this stain? Мына дақты кетіріп бере аласыз ба? [Myna] [dakty] [ketirip] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
39 Can you press/iron these pants while I am waiting? Мына шалбарды қазір үтіктеп бере аласыз ба? [Myna] [shalbardy] [kazir] [utiktep] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
40 Please, may I have this pressed. Мынаны үтіктеп беріңізші. [Mynany] [utiktep] [berinizshi]. Тыңдау
41 When will it be ready? Ол қашан дайын болады? [Ol] [kashan] [daiyn] [bolady]? Тыңдау
42 I need it by 10 (ten) o’clock. Маған ол сағат ондарға таман керек. [Magan] [ol] [sagat] [ondarga] [taman] [kerek]. Тыңдау
43 Would you, please, wake me up at 7 (seven) o’clock? Мені сағат жетіде оятуыңызды өтінемін. [Meni] [sagat] [zhetide] [oyatuynyzdy] [otinemin]. Тыңдау
44 Please make up this room. Мына бөлмені жинап қойыңызшы. [Myna] [bolmeni] [zhinap] [koiynyzshy]. Тыңдау
45 Please bring me a bath towel. Маған орамал әкеліп беріңізші. [Magan] [oramal] [akelip] [berinizshi]. Тыңдау
46 Would you, please, call a taxi? Маған такси шақырып беріңізші. [Magan] [taksi] [shakyryp] [berinizshi]. Тыңдау
47 How long does it take to go to the airport by taxi? Таксимен әуежайға қанша уақытта жетуге болады? [Taksimen] [auezhaiga] [kansha] [uakytta] [zhetuge] [bolady]? Тыңдау
48 Please have a car sent at ... a.m. (p.m.) Көлікті таңертеңгі (кешкі) сағат ... жіберіңізші.   [Kolikti] [tanertengi (keshki)] [sagat] … [zhiberinizshi]. Тыңдау