Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

18. AMUSEMENT
ДЕМАЛЫС
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 AMUSEMENT. Relaxing ДЕМАЛЫС   Тыңдау
2 When is the day off? Демалыс күні қашан?  [Demalys] [kuni] [kashan]? Тыңдау
3 I am on vacation. Мен демалыстамын.  [Men] [damalystamyn]. Тыңдау
4 I hope you have a good holiday!  Демалысыңызды жақсы өткізуіңізге тілектеспін!  [Demalysynyzdy] [zhaksy] [otkizuinizge] [tilektespin]! Тыңдау