Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

17. AT THE BANK
БАНКТЕ
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 AT THE BANK  БАНКТЕ    Тыңдау
2 Сurrency Ақша айналымы  [Aksha] [ainalymy] Тыңдау
3 I’m broke. Мен банкротпын.  [Men] [bankrotpyn] Тыңдау
4 Entry fee. Кіру ақысы.  [Kiru] [akysy] Тыңдау
5 To open a letter of credit in a bank. Банкте аккредитив ашу.  [Bankte] [akkreditif] [ashu]. Тыңдау
6 Will you pay in cash or by credit card? Сіз несиелік картамен әлде қолма-қол ақшамен төлейсіз бе? [Siz] [nesielik] [kartamen] [alde] [kolma]-[kol] [akshamen] [toleisiz] [be]? Тыңдау
7 You owe me 500 tenges. Сіз маған бес жүз теңге қарызсыз.  [Siz] [magan] [bes] [zhuz] [tenge] [karyzsyz]. Тыңдау
8 To take money out from a cash machine. Ақшаны банкоматтан алу.   [Akshany] [bankomattan] [alu]. Тыңдау
9 pay in cash Қолма-қол ақшамен есеп айырысу. [Kolma]-[kol] [akshamen] [esep] [aiyrysu]. Тыңдау
10 pay by credit card Несиелік картамен өтеу.  [Nesielik] [kartamen] [oteu]. Тыңдау
11 Where is the nearest ... ?  Жақын маңда қай жерде ... бар?  [Zhakyn] [manda] [kai] [zherde] … [bar]? Тыңдау
12 - bank - банк  - [bank] Тыңдау
13 - exchange office? - айырбастау пункті  - [aiyrbastau] [punkti] Тыңдау
14 Is there any cash machine* here around? Жақын маңда банкомат бар ма?  [Zhakyn] [manda] [bankomat] [bar] [ma]? Тыңдау
15 I want to exchange dollars for … Маған долларды ... айырбастау қажет. [Magan] [dollardy] … [aiyrbastau] [kazhet]. Тыңдау
16 - euros - еуроға  - [euroga] Тыңдау
17 - pounds   - фунтқа  - [funtka]      Тыңдау
18 - tenges - теңгеге - [tengege] Тыңдау
19 How late is the bank open? Банк нешеге дейін ашық?  [Bank] [neshege] [deiin] [ashyk]? Тыңдау
20 I am waiting for a check. My name is ...  Мен чектің түсуін күтіп тұрмын, менің атым ...  [Men] [chektin] [tusuin] [kutip] [turmyn], [menin] [atym] … Тыңдау
21 Have you got money order in my name? Менің атыма ақша аударылды ма?  [Menin] [atyma] [aksha] [audaryldy] [ma]? Тыңдау
22 How can I send a money order? Ақшаны қалай аударсам болады?  [Akshany] [kalai] [audarsam] [bolady]? Тыңдау
23 Do you accept wire transfers? Сіздер телеграфтық аударымдарды қабылдайсыздар ма? [Sizder] [telegraftyk] [audarymdardy] [kabyldaisyzdar] [ma]? Тыңдау
24 Do you accept online payments?  Сіздер онлайн-төлемдерді қабылдайсыздар ма?  [Sizder] [onlain]-[tolemderdi] [kabyldaisyzdar] [ma]? Тыңдау
25 I would like to open an account. Менің шот ашқым келеді.  [Menin] [shot] [ashkym] [keledi]. Тыңдау
26 I want to withdraw … Мен шотымнан ... шешіп алғым келеді.  [Men] [shotymnan] … [sheship] [algym] [keledi]. Тыңдау
27 I’d like to deposit some money. Мен шотыма біраз ақша салғым келеді. [Men] [shotyma] [biraz] [aksha] [salgym] [keledi]. Тыңдау
28 What kind of account would you like to open?  Шоттың қандай түрін ашқыңыз келеді?  [Shottyn] [kandai] [turin] [ashkynyz] [keledi]? Тыңдау
29 Saving account.  Жинақ шотын.  [Zhinak] [shotyn]. Тыңдау
30 CD (Certificate of Deposit)  Депозиттік сертификат.  [Depozittik] [sertifikat]. Тыңдау
31 Do you have a document with your photo?  Сізде өзіңізбен бірге фотосуретіңіз бар қандай да болмасын құжатыңыз бар ма?  [Sizde] [ozinizben] [birge] [fotosuretiniz] [bar] [kandai] [da] [bolmasyn] [kuzhatynyz] [bar] [ma]?  Тыңдау
32 We also need a proof of your current address. Do you have a utility bill or some other confirmation document?  Сонымен қатар бізге сіздің мекенжайыңызды растайтын құжат қажет. Сізде пәтерақыңыздың есебі немесе басқа да бір растайтын құжат бар ма? [Sonymen] [katar] [bizge] [sizdin] [mehenzhaiynyzdy] [rastaityn] [kuzhat] [kazhet]. [Sizde] [paterakynyzdyn] [esebi] [nemese] [baska] [da] [bir] [rastaityn] [kuzhat] [bar] [ma]? Тыңдау
33 Sure, here is my utility bill.  Әрине, міне менің пәтерақы есебім.  [Arine], [mine] [menin] [pateraky] [esebim]. Тыңдау
34 Do you have any proof of income?  Сіздің түсімдеріңіз туралы анықтамаңыз бар ма?  [Sizdin] [tusimderiniz] [turaly] [anyktamanyz] [bar] [ma]? Тыңдау
35 Yes, I brought my payslips for the last three months.  Иә, мен соңғы үш айда алған еңбекақым жөніндегі көшірмелерді әкелдім.  [Ia], [men] [songy] [ush] [aida] [algan] [enbekakym] [zhonindegi] [koshirmelerdi] [akeldim]. Тыңдау
36 What is your social security number?  Әлеуметтік сақтандыру нөміріңіз қандай?  [Aleumettik] [saktandyru] [nomiriniz] [kandai]? Тыңдау
37 You could also apply for a credit card at the same time, if you like. Егер қаласаңыз, сіз сонымен қатар несиелік картаны алуға өтініш берсеңіз болады. [Eger] [kalasanyz], [siz] [sonymen] [katar] [nesielik] [kartany] [aluga] [otinish] [berseniz] [bolady]. Тыңдау
38 What should I do if my bank card is lost or stolen?   Пластик картам жоғалған немесе ұрланған жағдайда не істеуім керек?  [Plastik] [kartam] [zhogalgan] [nemese] [urlangan] [zhagdaida] [ne] [isteuim] [kerek]? Тыңдау
39 Find the nearest bank and ask there for the phone number to cancel your Visa Card.  Ең жақын банкті тауып алып, сол жерден сіздің Visa картаңыздың күшін жоюға болатын нөмірді сұраңыз.  [En] [zhakyn] [bankti] [tauyp] [alyp], [sol] [zherden] [sizdin] [Viza] [kartanyzdyn] [kushin] [zhouyga] [bolatyn] [nomirdi] [suranyz]. Тыңдау
40 How do I get a replacement bank card?  Мен жоғалтып алған банктік картамның орнына жаңасын қалай ала аламын?  [Men] [zhogaltyp] [algan] [banktik] [kartamnyn] [ornyna] [zhanasyn] [kalai] [ala] [alamyn]? Тыңдау
41 To get a replacement card, please visit our nearest branch and have with you two pieces of valid ID.  Жаңа картаны алу үшін, біздің банкіміздің ең жақын бөлімшесіне әрекет ететін екі құжатыңызды  әкеліңіз.  [Zhana] [kartany] [alu] [ushin], [bizdin] [bankimizdin] [en] [zhakyn] [bolimshesine] [areket] [etetin] [eki] [kuzhatynyzdy] [akeliniz]. Тыңдау
42 Please fill in this form.  Мына нысанды толтырыңыз.  [Myna] [nysandy] [toltyrynyz]. Тыңдау
43 This is my identification. Міне менің жеке куәлігім. [Mine] [menin] [zheke] [kualigim].  Тыңдау
44 How quickly can this be done? Мұны қаншалықты тез жасауға болады?  [Muny] [kanshalykty] [tez] [zhasauga] [bolady]? Тыңдау
45 Where can I learn the exchange rate? Валюта бағамымен қай жерде таныса аламын?   [Valuyta] [bagamymen] [kai] [zherde] [tanysa] [alamyn]? Тыңдау
46 Where can I change money? Ақшаны қай жерде айырбастаса болады?  [Akshany] [kai] [zherde] [aiyrbastasa] [bolady]? Тыңдау
47 Can I pay in euros? Еуромен төлесем болады ма?  [Evromen] [tolesem] [bolady] [ma]?  Тыңдау
48 What is the exchange rate for dollars? Доллардың айырбастау бағамы қандай?  [Dollardyn] [aiyrbastau] [bagamy] [kandai]? Тыңдау
49 Can you give me change for five pounds? Маған бес фунтты айырбастап беріңізші.  [Magan] [bes] [funtty] [aiyrbastap] [berinizshi]. Тыңдау
50 I would like to cash this traveler’s check. Мен жол чегін қолма-қол ақшаға ауыстырғым келеді.  [Men] [zhol] [chegin] [kolma]-[kol] [akshaga] [auystyrgym] [keledi]. Тыңдау
51 Could you break this 100 (hundred) dollar bill? Сіз 100 долларлық купюраны айырбастап бере аласыз ба?  [Siz] [zhuz] [dollarlyk] [kupuyrany] [aiyrbastap] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
52 Could you give me change for this bill? Мына купюраны айырбастап беріңізші.  [Myna] [kupuyrany] [aiyrbastap] [berinizshi]. Тыңдау
53 Could you include some small change too? Қалған бөлігін майда ақшамен бере аласыз ба?  [Kalgan] [boligin] [maida] [akshamen] [bere] [alasyz] [ba]? Тыңдау
54 I’d like some change. Маған майда ақша керек.  [Magan] [maida] [aksha] [kerek]. Тыңдау
55 I’d like coins of all sizes, please. Маған құндылықтары әртүрлі тиындар қажет.  [Magan] [kundylyktary] [arturli] [tiyndar] [kazhet]. Тыңдау
56 How much is the commission? Комиссия көлемі қанша?  [Komissiya] [kolemi] [kansha]? Тыңдау
57 It is not quite enough.  Мына жерде аздап жетіспейді.   [Myna] [zherde] [azdap] [zhetispeidi]. Тыңдау
58 This is too much.   Мына жерде артық ақша. Мынау тым көп.  [Myna] [zherde] [artyk] [aksha]. [mynau] [tym] [kop]. Тыңдау
59 Check up once more, please. Тағы да бір рет тексеруіңізді өтінемін.  [Tagy] [da] [bir] [ret] [tekseruinizdi] [otinemin]. Тыңдау
60 Here is my plastic card.   Міне, менің пластикалық картам. [Mine], [menin] [plastikalyk] [kartam]. Тыңдау
61 I have money issues.  Мен ақшадан тарылып тұрмын.   [Men] [akshadan] [tarylyp] [turmyn]. Тыңдау
62 I'm short of money.  Менің ақшам өте аз.  [Menin] [aksham] [ote] [az]. Тыңдау
63 I have spent all my money. Мен барлық ақшамды ұстап (жаратып) қойдым.   [Men] [barlyk] [akshamdy] [ustap (zharatyp)] [koidym]. Тыңдау
64 I have only 1000 tenges on me.  Менде (өзіммен) қазір тек 1000 теңге ғана бар.  [Mende] [kazir] [tek] [myn] [tenge] [gana] [bar]. Тыңдау
65 I have no change.  Менде майда ақша жоқ.  [Mende] [maida] [aksha] [zhok]. Тыңдау
66 I have to borrow some money. Мен біраз ақшаны қарызға алуым қажет.  [Men] [biraz] [akshany] [karyzga] [aluym] [kazhet]. Тыңдау
67 I cannot pay such a large sum. Мен мұндай көп ақшаны төлеуге дайын емеспін.   [Men] [mundai] [kop] [akshany] [toleuge] [daiyn] [emespin]. Тыңдау
68 Unfortunately, I've left all my money at home.  Өкінішке орай, мен барлық ақшамды үйде қалдырып кетіппін.  [Okinishke] [orai], [men] [barlyk] [akshamdy] [uide] [kaldyryp] [ketippin]. Тыңдау
69 I'll try to save up some money. Мен біраз ақшаны үнемдеуге тырысамын.  [Men] [biraz] [akshany] [unemdeuge] [tyrysamyn]. Тыңдау