Kazakh - english , english - kazakh online phrasebook  
     
   

 

13. Taxi
Такси
Бірінші айтылымнан бастап тыңдау [кіру]
1 Taxi Такси   Тыңдау
2 Тake a cab. (a taxi cab)  Такси ұстаңыз. [Taksi] [ustanyz] Тыңдау
3 Hail a cab.  Таксиді тоқтатыңыз.  [Taksidi] [toktatynyz]. Тыңдау
4 Would you call me a taxi, please? I’m going to the railway station.  Маған такси шақырып беруіңізді өтінемін, менің теміржол бекетіне баруым керек. [Magan] [taksi] [shakyryp] [beruinizdi] [otinemin], [menin] [temirzhol] [beketine] [baruym] [kerek]. Тыңдау
5 Where can I get a taxi? Таксиді қай жерден ұстасам болады?  [Taksidi] [kai] [zherden] [ustasam] [bolady]? Тыңдау
6 Where is the taxi rank? (stand) Такси тұрағы қай жерде? [Taksi] [turagy] [kai] [zherde]? Тыңдау
7 Where to? Қайда барасыз?   [Kaida] [barasyz]? Тыңдау
8 To the Cinema-city.  Синема-ситиге. [Sinema]-[sitige]. Тыңдау
9 Can you give me a lift? Cіз мені жеткізіп тастай алмайсыз ба?  [Siz] [meni] [zhetkizip] [tastai] [almaisyz] [ba]? Тыңдау
10 How much is it to ...? ... жерге дейін жету қанша тұрады?  … [zherge] [deiin] [zhetu] [kansha] [turady]? Тыңдау
11 Is this cab available? Такси бос па?  [Taksi] [bos] [pa]? Тыңдау
12 I would like to go to ... ... дейін жетуім керек. … [deiin] [zhetuim] [kerek]. Тыңдау
13 Can you wait for me? Сіз мені күте аласыз ба?  [Siz] [meni] [kute] [alasyz] [ba]? Тыңдау
14 I will be back in five minutes. Мен бес минуттан кейін қайтып келемін.  [Men] [bes] [minuttan] [keiin] [kaityp] [kelemin]. Тыңдау
15 Please take me to ... ... дейін жеткізіп салыңызшы.  … [deiin] [zhetkizip ] [salynyzshy]. Тыңдау
16 How much do I owe you? Қанша төлеуім қажет?  [Kansha] [toleuim] [kazhet]? Тыңдау
17 Stop here, please. Мына жерде тоқтаңызшы.  [Myna] [zherde] [toktanyzshy]. Тыңдау
18 Take my luggage, please. Менің жүгімді алыңызшы.  [Menin] [zhugimdi] [alynyzshy] Тыңдау
19 How much is to the Kazakhstan Hotel? Қазақстан қонақүйіне дейін жол ақысы қанша?  [Kazakstan] [konakuiine] [deiin] [zhol] [akysy] [kansha]? Тыңдау
20 Take me to this address. Мені мына мекенжайға апарып тастаңызшы.  [Meni] [myna] [mekenzhaiga] [aparyp] [tastanyzshy]. Тыңдау
21 I am in a hurry. Мен асығыспын.  [Men] [asygyspyn]. Тыңдау
22 Go faster, please! Жылдамдатыңызшы.  [Zhyldamdatynyzshy] Тыңдау
23 I have to go back. Мен қайтып баруым керек.  [Men] [kaityp] [baruym] [kerek]. Тыңдау
24 Wait for me here. Мені мына жерде күтіңіз.  [Meni] [myna] [zherde] [kutiniz]. Тыңдау
25 Let me off at the next corner. Мені келесі бұрышта қалдырып кетіңізші.  [Meni] [kelesi] [buryshta] [kaldyryp] [ketinizshi] Тыңдау
26 How much is that? Мен сізге қанша төлеуім керек? [Men] [sizge] [kansha] [toleuim] [kerek]? Тыңдау
27 Here is the fare. Ақысы міне.  [Akysy] [mine]. Тыңдау
28 This is for you. Ал мынау сізге шайлыққа.  [Al] [mynau] [sizge] [shailykka]. Тыңдау
29 Keep the change. Қайтарымын өзіңізге қалдырыңыз.  [Kaitarymyn] [ozinizge] [kaldyrynyz]. Тыңдау
30 It’s different from the meter. Есептегіште басқа сома шығып тұр ғой.  [Eseptegishte] [baska] [soma] [shygyp] [tur] [goi]. Тыңдау